Friday, December 10, 2010

ၿပည္ရြာပ်က္ေၾကာင္း ၁၀ပါး

ၿမိဳ႕ရြာပ်က္မည္၊ ေၾကာင္းဆယ္တည္ကို ၊နားလည္ေစၾက ၊ လကာၤၿပအံ႕၊ ၿဂိဳလ္မရွစ္ေထာင္႔ ၊ မေၿဖာင္႔သြားလာ ၊ ေခါင္းပါးစာေရ ၊ ခ်ိန္ေနမမွန္ ၊ ရြာသြန္ၿမဴးခုန္ ၊ ပဇၨဳန္ေထြထူး၊ ေလရူးေပါေပါ ၊ ေဖ်ာေဖ်ာတက္တိုး၊ မုိးၾကိဳးအသံ၊ လမွန္ၾကဴးက၊ ေဒါင္႔တဲစသည္၊ လုပ္ထယာခင္း၊ က်ဆင္းပိုးထူ၊ ေခြးအူခ်ိန္လြဲ၊ ေတာထဲၾကြက္နက္၊ ေတာၾကက္သင္းခုိ၊ ရြာကို၀င္လွ်ိဳး၊ ၾကမ္းပိုး ပိုးဟပ္၊ ထူထပ္မ်ားစြာ၊ ႏွံစာသငယ္၊ ေပါယယ္က်ေရာက္၊ ဗ်ဂၣစိမ္းစား၊ သစ္က်ားရဲေယာင္၊ မေရွာင္လုယူ၊ ခုိးသူလည္းထ ၿပည္မအုပ္စုိး၊ မင္းစိုးမ်ားလက္ ၊ ၾကခတ္၀ါးၾကီး ၊ သီးေသာေၾကာင္းဟိတ္၊ ဆယ္နိမိတ္မူ ၊ ဆိတ္ဆိတ္ၿပည္ရြာ ၊ ပ်က္တတ္စြာဟု ၊ သာရတၳဒီပနီ၊ က်မ္းထြက္ၿပီ၏၊ သညီရုံးေပါင္း ၊ ထိုအေၾကာင္းကို ၊ ဆင္႔ေလာင္းအသစ္၊ မၿဖစ္စိမ္႔ငွာ၊ ဧကရာတို႔၊ ပညာရႈေမွ်ာ္၊ ေပါင္းသူေတာ္ႏွင္႔၊ တိုင္ပင္ခ်င္႔၍၊ ၿမတ္က်င္႔ဆယ္မည္၊ ေဆာင္႔တည္တုံလတ္၊ မွဴးမတ္ၾကီးငယ္ ၊ ၿပည္စြယ္ၿပည္သြား၊ ၿပည္သူမ်ားကို၊ တရားမေသြ၊ ေစာင္႔ေနၿမဲစြာ၊ သရဏာၿဖင္႔၊ လွဴဒါမၿငိ္ဳ၊ ဥဒါၿဖိဳ၍၊ ၿပည္ကိုကုမေပရာေသာ၀္။

ဒီလကာၤၾကီးကေတာ႔ တိုင္းခန္းၿပည္ရြာ ပ်က္ဆီးဘုိ႔ၾကံဳလာၿပီ ဆုိရင္ ၿဖစ္တတ္တဲ႔ အတိတ္နိမိတ္ လကၡဏာ ၁၀ပါးကို ဧကပိုဒ္ရတုဖြဲ႔ထားတာ ၿဖစ္ပါတယ္ ၊ သာရတၳဒီပနီက်မ္းက လာတဲ႔လကၡဏာ ေတြလို႔ အဖိုးက ေၿပာၿပဖူးပါတယ္။
တိုင္းၿပည္ပ်က္ေတာ႔မယ္ဆိုရင္ ၊ အရင္ဆုံးေကာင္းကင္မွာ ရွိတဲ႔ ၿဂိဳလ္ေတြဟာ သြားရိုးသြားစဥ္ လမ္းအတိုင္းမသြားဘဲ ၊ ကေၿပာင္းကၿပန္ ေရွ႕သြားလိုက္ ၊ ေနာက္ၿပန္ဆုတ္လာလိုက္ ၊ ခုန္သြား လိုက္၊ အဲလိုကေၿပာင္းကၿပန္ မမွန္မကန္ေတြ သြားလာတတ္ပါသတဲ႔ခင္မ်ာ ။
အစာေရစာေတြ ရွားပါးၿပတ္လတ္တတ္ပါသတဲ႔၊ ေနဟာ အခ်ိန္မွန္မထြက္ အခ်ိန္မွန္မ၀င္ေတာ႔ဘူး လို႔လဲ ဆိုပါတယ္ ၊ မိုးကလဲ ရြာခ်င္တဲ႔အခ်ိန္ရြာ တတ္သလို ၊ မိုးရြာမလိုဟန္နဲ႔ ေလရူးတသုန္သုန္ ရွိ ေနတတ္ၿပန္ပါသတဲ႔၊ မိုးကရြာၿပန္ရင္လဲ ေၿဖာေၿဖာၾကီး ရြာၿပီး ရုတ္တရက္ၿပန္ တိတ္သြားတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္ ၊ ရြာခ်ိန္မွာ မရြာဘဲ မရြာရမဲ႔အခ်ိန္မွာ မုိးရြာတတ္ပါတယ္ ။
ဆန္ေရစပါး ၊ ပဲႏွမ္းေၿပာင္းေတြ စိုက္ပ်ိဳးရာမွာလဲ ေတာင္႔တဲပိုးလို ပိုးေတြက်ေရာက္တတ္ၿပီး ၊ ေတာ ထဲမွာေနတဲ႔ ၀မ္းၿဖဴတဲ႔ ၾကြက္ေတြဟာ အေရာင္တကိုယ္လုံး နက္ၿပီး ၊ ဆန္ေရစပါး ပဲႏွမ္းေၿပာင္း ေတြက္ို ကိုက္ၿဖတ္၀ါးမ်ိဳ စားေသာက္တတ္ပါသတဲ႔။
ေတာထဲမွာေနတဲ႔  ေတာၾကက္ေတြဟာ တိုင္းၿပည္ပ်က္လုရင္ ၊ လူေမြးတဲ႔ၾကက္ေတြနဲ႔ ေရာေႏွာၿပီး ေနထိုင္တတ္ပါသတဲ႔၊ အိမ္ေမြးေခြးေတြဟာလဲ အခ်ိန္ကာလမဟုတ္ဘဲ အူတတ္တယ္လို႔ ဆိုပါ တယ္၊ လူေနအိမ္ေတြမွာေတာ႔ ၾကမ္းပိုးေတြ ပိုးဟပ္ေတြ ေပါမ်ားေနတတ္ၿပီး၊ ႏွံၿပည္စုတ္ငွက္ငယ္ မ်ား ၊ ႏွံေကာင္မ်ား ခါတိုင္းထက္မတူ ေပါမ်ားတတ္တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။
က်ားရဲတိရိစၦာန္ေတြဟာ၊ ၿမိဳ႕ထဲရြာထဲထိ၊ ၀င္ေရာက္သတ္ၿဖတ္ စားေသာက္တတ္တယ္လို႔ ဆိုပါ တယ္၊ ခိုးသူေတြလဲ ထပါသတဲ႔ ၊ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ႔ မင္းမ်ားဟာလဲ ဟိုနားတစ္မင္း ဒီနားတစ္ဗိုလ္ ၿဖစ္တတ္ပါသတဲ႔ ၊ အထူးအားၿဖင္႔ကေတာ႔ အိမ္ေတြ ၿခံေတြမွာ စိုက္ပ်ိဳးထားတတ္ၾကတဲ႔ ၾကခတ္၀ါးေတြဟာ အသီးသီးပါတယ္။
စက္တင္ဘာ သံဃာ႔အေရးခင္း မၿဖစ္ခင္ကာလက အိမ္ေရွ႕က ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းက ၾကခတ္ ၀ါးရုံေတြမွာ အသီးေတြသီးပါတယ္၊ ဖုိးဖိုးကို ၀ါးသီးေတြသီးတယ္ဗ် ၊ ဘယ္လိုအသုံး၀င္လဲ လို႔ေမး ၾကည္႔ေတာ႔ ၊ ဘယ္မတုန္းဟ လို႔ဖုိးဖိုးက ေမးပါတယ္ ၊ ကြ်န္ေတာ္က ေက်ာင္းမွာ သီးတာလို႔ ေၿပာ ေတာ႔ ၊ ဖုိးဖုိုးဟာ ဆန္ေတြ ဆီေတြ မာမားကို တအား၀ယ္ခုိင္းထားပါတယ္ ၊ ဖိုးဖိုးစိတ္ခ်မ္းသာၿပီး ေရာဆိုၿပီး ေမေမဟာ ဖိုးဖိုး၀ယ္ခုိင္းသေလာက္ ၀ယ္ၿပီးထားပါတယ္ ၊ စက္တင္ဘာလမွာ သံဃာ႔အ ေရးအခင္းၾကီးေၾကာင္႔ ဆန္ေတြဆီေတြ ေစ်းထိုးတက္သြားမွ ဖိုးဖိုးေၿပာတာ မွန္လိုက္တာလို႔ အားလုံးက ေထာပနာၿပဳၾကပါတယ္။
အထက္က ရတုထဲမွာ ပါတဲ႔ဆယ္ပါးက ကိုက္ညီလာၿပီဆုိရင္ တုိင္းခန္းၿပည္ရြာ ပ်က္ဆီးတတ္တယ္ လို႔ဆိုပါတယ္၊ အဲသလိုၿဖစ္လာရင္ တုိင္းၿပည္က ဘုရင္ကစၿပီး ၿပည္သူၿပည္သားအထိ ကုသိုလ္ ကမၼပထ တရားဆယ္ပါးကို က်င္႔သုံးၿပီး၊ ဆုိင္ရာသီလေတြ ၿဖည္႔က်င္႔ၿပီး တုိင္းခန္းၿပည္ရြာကို ကုသ ရမယ္လုိ႔ဆုိပါတယ္၊ မည္သုိ႔ပင္ၿဖစ္ေစ ၊ ယုံတာမယုံတာ အပထားလို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ၿမန္မာလူမ်ိဳး ေတြမွာ ဒီလိုစာေပေတြ ဒီလိုလမ္းညြန္ေတြ၊ ရွိခဲ႔တာကပင္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔လူမ်ိဳးနဲ႔ ႏုိင္ငံအတြက္ အဖိုး မၿဖတ္ႏုိင္တဲ႔ ရတနာမ်ား ပင္မဟုတ္ပါလားခင္မ်ာ။
အားလုံးရႊြင္လန္းခ်မ္းေၿမ႕ၾကပါေစေၾကာင္း ေငြလမင္းတုိ႔ ေမာင္ႏွမက ဆုေတာင္းလိုက္ပါတယ္ ၊ မမေငြက ဟိုေန႔က ေက်ာက္ကပ္ေရာင္လုိ႔ ေနမေကာင္းဘူးေလ၊ ေနသာမေကာင္းတယ္ စကား ကေတာ႔ ေတာ္ေတာ္ေလးေၿပာႏုိင္ပါတယ္ ၊ အခုေတာ႔ နဲနဲေလး ေနသာထုိင္သာ ၿဖစ္ေနပါၿပီ မစၥတာေငြရဲ႕ စကားကိုနားမေထာင္တဲ႔ လူတိုင္း ဒီလိုၿဖစ္ရမယ္ဆိုတာ အခုေတာ႔ သေဘာေပါက္ ေရာေပါ႔ ၊ (ဤသည္ကား စကားညွပ္) အားလုံးမဂၤလာပါ ခင္မ်ာ။

14 comments:

အဂၤါဟူး said...

ဟယ္ ေဒၚေငြ ေနမေကာင္းတာ ေတာင္ မသိလုိက္ဘူး.. အဲဒီ ႏွစ္ေယာက္ ပူးကလဲ ဘယ္ေနရာၾကည့္ၾကည့္ သူတို႕ခ်ည္းဆိုေတာ့ ဒီက ေနကန္းတယ္ ထင္ေနတာ.. အခုေရာ ေနသာထိုင္သာ ရွိတာေသခ်ာရဲ႕လား... ဒီေလာက္ဖစ္ေနတာ ေဒါင္ ႏွစ္ေယာက္တည္းရွိတာကို ကပ္ဖဲ့ေနပ်ံဘီ.။အဲဒီ ဦးေငြကလဲ နည္းနည္းပါးပါး ဂရုစိုက္တာ မဟုတ္ဘူး.. ေရျခားေျမျခားမွာ ေနပီး နာ့အစ္မကုိ ပစ္ထားတယ္... လူဇိုး ဂ်ီး...

ရဲထြန္းေဇာ္ said...

ၿပည္မအုပ္စုိး၊ မင္းစိုးမ်ားလက္ ....????????

ေရႊရတုမွတ္တမ္း said...

ဂ်ီးေတာ္ေငြ က်မ္းမာေရး ဂရုစိုက္ပါ..
ဘၾကီးေငြလဲေနေကာင္းလား..

သားသားေငြေက်ာက္ေလး

chindwinthu said...

ဗဟုသုတေလးေတြ ဖတ္သြားပါတယ္။

ေသာေစယ်ံ said...

မွတ္သားထုိက္ပါေပတယ္ဗ်ာ

JUSTICE999BURMA said...

ေက်ာက္ကပ္ေရာင္တာ မေပါ့သင့္ဘူး... ဂရုစိုက္ပါ

ပံု/ ေၾကာင္ျဖဴမ်ားရွင္

SHWE ZIN U said...

ဖတ္သြားပါတယ္

အားလံုး ေနေကာင္းအဆင္ေျပပါေစ

ခင္မင္စြာျဖင္႔
ေရႊစင္ဦး

ကိုေဇာ္ said...

ဘယ္လိုပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဒီလို မွတ္တမ္းေလးေတြ ရွိေနေတာ႔ ေလ႔လာ သတိခ်ပ္ထားလို႔ ရတာေပါ႔ေလ။ ေက်းဇူးပဲ။

မစၥေငြ ေရမ်ားမ်ားေသာက္ ၊ ကြန္ပ်ဴတာေရွ႕ သိပ္မထိုင္နဲ႔။ က်န္းမာျခင္းသည္ လာဘ္တစ္ပါး မဟုတ္လား။ က်န္းမာ ေပ်ာ္ရႊင္ပါေစ။

ယြန္း said...

ဗဟုသုတလဲရသလို ဖတ္သြား မွတ္သြားပါတယ္

ခင္တဲ့
ယြန္း

ေခ်ာ(အစိမ္းေရာင္လြင္ျပင္) said...

ကိုကိုေငြ
မဒမ္ေငြ ေနမေကာင္းတာကို ဂရုမစိုက္ဘဲ ဘေလာ႕ေပၚကေန ရြဲ႕ေနတာလား
အရိုက္ခံရမယ္ေနာ္.. က်ဳပ္ညီမကို ပစ္ရဲပစ္ထားၾကည္႕ း)
၂ေယာက္လံုးက်န္းမာေရး ဂရုစိုက္
ေနေကာင္းေအာင္ေနၾကပါ

ေပ်ာ္ရႊင္ၾကပါေစေနာ္

ေစာ(အဝါေရာင္ေျမ) said...

ေက်ာက္ကပ္ေရာင္တာ မေကာင္းဘူး၊
ဆား၊ ေဆာ္တာ၊ အခ်ိဳမွုန္ ့ နဲ့ ငါးပိ ကို တတ္နိုင္သေလာက္ေလွ်ာ့စားပါ။
အလုပ္ရွုတ္ေနပါသျဖင့္ ယခုမွ စာမ်ား အကုန္ဖတ္သြားပါေၾကာင္း
ေနေကာင္း က်မ္မာပါေစလို ့ ေမတ္တာပို ့လိုက္ပါတယ္
ေငြတစ္ေသာင္းေတာ့ မေတာင္းေတာ့ပါဘူး
:P

သဇင္ said...

ဟယ္... မဒမ္ေငြ ဘယ္တုန္းကေန မေကာင္းျဖစ္တာလဲ.. သိေတာင္ မသိလိုက္ဘူး.. အရွဳပ္ေတြလုပ္ေနလုိ႔ ဒီေန႔မွ လာဖတ္ျဖစ္တာ.. မဒမ္ေငြကို ေကာင္းေကာင္းဂရုစိုက္ေနာ္.. ေနမေကာင္းတဲ႔သူကို စိတ္ေပ်ာ္ေအာင္ထားေနာ္.. မဒမ္ေငြကို စိတ္ညစ္မဲ႔ စကားေတြ မေျပာမိေစနဲ႕ေနာ္......

blackcoffee said...

စာေတြလာဖတ္သြားပါတယ္။ က်န္းမာေရးကိုေတာ့ ဂရုစိုက္ၾကပါဗ်ာ... ဒါမွ စာမ်ားမ်ားေရးႏိုင္မွာေလ... က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ....

ျမစ္က်ဳိးအင္း said...

ေရွးျမန္မာပညာရိွၾကီးေတြက အျဖစ္အပ်က္တိုင္း ကို ေရရွည္တည္တံ့မွတ္မိ လြယ္ေအာင္ ကဗ်ာ လကၤာေတြနဲ႔ သီကံုးထား ၾကတာ တကယ့္ တန္ဖိုးရိွလြန္းပါတယ္။
နိင္ငံတခု လူမ်ဳိးတစ္ခုရဲ႕ ဂုဏ္အဂၤ ါ ပါပဲ။

(က်န္းမာသြားျပီလား။ လူနာပါ တခါတည္း သတင္းေမးသြားပါတယ္ဗ်ာ)