Friday, December 10, 2010

ၿပည္ရြာပ်က္ေၾကာင္း ၁၀ပါး

ၿမိဳ႕ရြာပ်က္မည္၊ ေၾကာင္းဆယ္တည္ကို ၊နားလည္ေစၾက ၊ လကာၤၿပအံ႕၊ ၿဂိဳလ္မရွစ္ေထာင္႔ ၊ မေၿဖာင္႔သြားလာ ၊ ေခါင္းပါးစာေရ ၊ ခ်ိန္ေနမမွန္ ၊ ရြာသြန္ၿမဴးခုန္ ၊ ပဇၨဳန္ေထြထူး၊ ေလရူးေပါေပါ ၊ ေဖ်ာေဖ်ာတက္တိုး၊ မုိးၾကိဳးအသံ၊ လမွန္ၾကဴးက၊ ေဒါင္႔တဲစသည္၊ လုပ္ထယာခင္း၊ က်ဆင္းပိုးထူ၊ ေခြးအူခ်ိန္လြဲ၊ ေတာထဲၾကြက္နက္၊ ေတာၾကက္သင္းခုိ၊ ရြာကို၀င္လွ်ိဳး၊ ၾကမ္းပိုး ပိုးဟပ္၊ ထူထပ္မ်ားစြာ၊ ႏွံစာသငယ္၊ ေပါယယ္က်ေရာက္၊ ဗ်ဂၣစိမ္းစား၊ သစ္က်ားရဲေယာင္၊ မေရွာင္လုယူ၊ ခုိးသူလည္းထ ၿပည္မအုပ္စုိး၊ မင္းစိုးမ်ားလက္ ၊ ၾကခတ္၀ါးၾကီး ၊ သီးေသာေၾကာင္းဟိတ္၊ ဆယ္နိမိတ္မူ ၊ ဆိတ္ဆိတ္ၿပည္ရြာ ၊ ပ်က္တတ္စြာဟု ၊ သာရတၳဒီပနီ၊ က်မ္းထြက္ၿပီ၏၊ သညီရုံးေပါင္း ၊ ထိုအေၾကာင္းကို ၊ ဆင္႔ေလာင္းအသစ္၊ မၿဖစ္စိမ္႔ငွာ၊ ဧကရာတို႔၊ ပညာရႈေမွ်ာ္၊ ေပါင္းသူေတာ္ႏွင္႔၊ တိုင္ပင္ခ်င္႔၍၊ ၿမတ္က်င္႔ဆယ္မည္၊ ေဆာင္႔တည္တုံလတ္၊ မွဴးမတ္ၾကီးငယ္ ၊ ၿပည္စြယ္ၿပည္သြား၊ ၿပည္သူမ်ားကို၊ တရားမေသြ၊ ေစာင္႔ေနၿမဲစြာ၊ သရဏာၿဖင္႔၊ လွဴဒါမၿငိ္ဳ၊ ဥဒါၿဖိဳ၍၊ ၿပည္ကိုကုမေပရာေသာ၀္။

ဒီလကာၤၾကီးကေတာ႔ တိုင္းခန္းၿပည္ရြာ ပ်က္ဆီးဘုိ႔ၾကံဳလာၿပီ ဆုိရင္ ၿဖစ္တတ္တဲ႔ အတိတ္နိမိတ္ လကၡဏာ ၁၀ပါးကို ဧကပိုဒ္ရတုဖြဲ႔ထားတာ ၿဖစ္ပါတယ္ ၊ သာရတၳဒီပနီက်မ္းက လာတဲ႔လကၡဏာ ေတြလို႔ အဖိုးက ေၿပာၿပဖူးပါတယ္။
တိုင္းၿပည္ပ်က္ေတာ႔မယ္ဆိုရင္ ၊ အရင္ဆုံးေကာင္းကင္မွာ ရွိတဲ႔ ၿဂိဳလ္ေတြဟာ သြားရိုးသြားစဥ္ လမ္းအတိုင္းမသြားဘဲ ၊ ကေၿပာင္းကၿပန္ ေရွ႕သြားလိုက္ ၊ ေနာက္ၿပန္ဆုတ္လာလိုက္ ၊ ခုန္သြား လိုက္၊ အဲလိုကေၿပာင္းကၿပန္ မမွန္မကန္ေတြ သြားလာတတ္ပါသတဲ႔ခင္မ်ာ ။
အစာေရစာေတြ ရွားပါးၿပတ္လတ္တတ္ပါသတဲ႔၊ ေနဟာ အခ်ိန္မွန္မထြက္ အခ်ိန္မွန္မ၀င္ေတာ႔ဘူး လို႔လဲ ဆိုပါတယ္ ၊ မိုးကလဲ ရြာခ်င္တဲ႔အခ်ိန္ရြာ တတ္သလို ၊ မိုးရြာမလိုဟန္နဲ႔ ေလရူးတသုန္သုန္ ရွိ ေနတတ္ၿပန္ပါသတဲ႔၊ မိုးကရြာၿပန္ရင္လဲ ေၿဖာေၿဖာၾကီး ရြာၿပီး ရုတ္တရက္ၿပန္ တိတ္သြားတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္ ၊ ရြာခ်ိန္မွာ မရြာဘဲ မရြာရမဲ႔အခ်ိန္မွာ မုိးရြာတတ္ပါတယ္ ။
ဆန္ေရစပါး ၊ ပဲႏွမ္းေၿပာင္းေတြ စိုက္ပ်ိဳးရာမွာလဲ ေတာင္႔တဲပိုးလို ပိုးေတြက်ေရာက္တတ္ၿပီး ၊ ေတာ ထဲမွာေနတဲ႔ ၀မ္းၿဖဴတဲ႔ ၾကြက္ေတြဟာ အေရာင္တကိုယ္လုံး နက္ၿပီး ၊ ဆန္ေရစပါး ပဲႏွမ္းေၿပာင္း ေတြက္ို ကိုက္ၿဖတ္၀ါးမ်ိဳ စားေသာက္တတ္ပါသတဲ႔။
ေတာထဲမွာေနတဲ႔  ေတာၾကက္ေတြဟာ တိုင္းၿပည္ပ်က္လုရင္ ၊ လူေမြးတဲ႔ၾကက္ေတြနဲ႔ ေရာေႏွာၿပီး ေနထိုင္တတ္ပါသတဲ႔၊ အိမ္ေမြးေခြးေတြဟာလဲ အခ်ိန္ကာလမဟုတ္ဘဲ အူတတ္တယ္လို႔ ဆိုပါ တယ္၊ လူေနအိမ္ေတြမွာေတာ႔ ၾကမ္းပိုးေတြ ပိုးဟပ္ေတြ ေပါမ်ားေနတတ္ၿပီး၊ ႏွံၿပည္စုတ္ငွက္ငယ္ မ်ား ၊ ႏွံေကာင္မ်ား ခါတိုင္းထက္မတူ ေပါမ်ားတတ္တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။
က်ားရဲတိရိစၦာန္ေတြဟာ၊ ၿမိဳ႕ထဲရြာထဲထိ၊ ၀င္ေရာက္သတ္ၿဖတ္ စားေသာက္တတ္တယ္လို႔ ဆိုပါ တယ္၊ ခိုးသူေတြလဲ ထပါသတဲ႔ ၊ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ႔ မင္းမ်ားဟာလဲ ဟိုနားတစ္မင္း ဒီနားတစ္ဗိုလ္ ၿဖစ္တတ္ပါသတဲ႔ ၊ အထူးအားၿဖင္႔ကေတာ႔ အိမ္ေတြ ၿခံေတြမွာ စိုက္ပ်ိဳးထားတတ္ၾကတဲ႔ ၾကခတ္၀ါးေတြဟာ အသီးသီးပါတယ္။
စက္တင္ဘာ သံဃာ႔အေရးခင္း မၿဖစ္ခင္ကာလက အိမ္ေရွ႕က ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းက ၾကခတ္ ၀ါးရုံေတြမွာ အသီးေတြသီးပါတယ္၊ ဖုိးဖိုးကို ၀ါးသီးေတြသီးတယ္ဗ် ၊ ဘယ္လိုအသုံး၀င္လဲ လို႔ေမး ၾကည္႔ေတာ႔ ၊ ဘယ္မတုန္းဟ လို႔ဖုိးဖိုးက ေမးပါတယ္ ၊ ကြ်န္ေတာ္က ေက်ာင္းမွာ သီးတာလို႔ ေၿပာ ေတာ႔ ၊ ဖုိးဖုိုးဟာ ဆန္ေတြ ဆီေတြ မာမားကို တအား၀ယ္ခုိင္းထားပါတယ္ ၊ ဖိုးဖိုးစိတ္ခ်မ္းသာၿပီး ေရာဆိုၿပီး ေမေမဟာ ဖိုးဖိုး၀ယ္ခုိင္းသေလာက္ ၀ယ္ၿပီးထားပါတယ္ ၊ စက္တင္ဘာလမွာ သံဃာ႔အ ေရးအခင္းၾကီးေၾကာင္႔ ဆန္ေတြဆီေတြ ေစ်းထိုးတက္သြားမွ ဖိုးဖိုးေၿပာတာ မွန္လိုက္တာလို႔ အားလုံးက ေထာပနာၿပဳၾကပါတယ္။
အထက္က ရတုထဲမွာ ပါတဲ႔ဆယ္ပါးက ကိုက္ညီလာၿပီဆုိရင္ တုိင္းခန္းၿပည္ရြာ ပ်က္ဆီးတတ္တယ္ လို႔ဆိုပါတယ္၊ အဲသလိုၿဖစ္လာရင္ တုိင္းၿပည္က ဘုရင္ကစၿပီး ၿပည္သူၿပည္သားအထိ ကုသိုလ္ ကမၼပထ တရားဆယ္ပါးကို က်င္႔သုံးၿပီး၊ ဆုိင္ရာသီလေတြ ၿဖည္႔က်င္႔ၿပီး တုိင္းခန္းၿပည္ရြာကို ကုသ ရမယ္လုိ႔ဆုိပါတယ္၊ မည္သုိ႔ပင္ၿဖစ္ေစ ၊ ယုံတာမယုံတာ အပထားလို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ၿမန္မာလူမ်ိဳး ေတြမွာ ဒီလိုစာေပေတြ ဒီလိုလမ္းညြန္ေတြ၊ ရွိခဲ႔တာကပင္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔လူမ်ိဳးနဲ႔ ႏုိင္ငံအတြက္ အဖိုး မၿဖတ္ႏုိင္တဲ႔ ရတနာမ်ား ပင္မဟုတ္ပါလားခင္မ်ာ။
အားလုံးရႊြင္လန္းခ်မ္းေၿမ႕ၾကပါေစေၾကာင္း ေငြလမင္းတုိ႔ ေမာင္ႏွမက ဆုေတာင္းလိုက္ပါတယ္ ၊ မမေငြက ဟိုေန႔က ေက်ာက္ကပ္ေရာင္လုိ႔ ေနမေကာင္းဘူးေလ၊ ေနသာမေကာင္းတယ္ စကား ကေတာ႔ ေတာ္ေတာ္ေလးေၿပာႏုိင္ပါတယ္ ၊ အခုေတာ႔ နဲနဲေလး ေနသာထုိင္သာ ၿဖစ္ေနပါၿပီ မစၥတာေငြရဲ႕ စကားကိုနားမေထာင္တဲ႔ လူတိုင္း ဒီလိုၿဖစ္ရမယ္ဆိုတာ အခုေတာ႔ သေဘာေပါက္ ေရာေပါ႔ ၊ (ဤသည္ကား စကားညွပ္) အားလုံးမဂၤလာပါ ခင္မ်ာ။