Thursday, March 31, 2011

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတၾကီး ဦးသိန္းစိန္

                                                 ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးသိန္းစိန္ၿဖစ္စဥ္က
              ဒုသမၼတမ်ားႏွင္႔အတူ ယမန္ေန႔က က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုေနေသာ သမၼတၾကီး ဦးသိန္းစိန္


ၿမန္မာသကၠရာဇ္၁၃၇၂ခုႏွစ္၊ ခရစ္ႏွစ္ ၂၀၁၁ခု မတ္လ-၃၀-ရက္၊ နံနက္၁၁နာရီ ၊ ၁၅-မိနစ္အခ်ိန္ တြင္၊ ၿပည္ေထာင္စုၿမန္မာႏုိင္၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ ေနၿပည္ေတာ္  ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္ျပီး ထိုအခမ္းအနားကို လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျပင္ ျပည္ေထာင္စု တရား သူႀကီး ခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥ ပေဒဆိုင္ရာ ဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး မ်ား၊ ျပည္ေထာင္ စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္မ်ား၏ ေရွ႔ေမွာက္တြင္၊ သမၼတ က်မ္းသစၥာကို ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတၾကီး ဦးသိန္းစိန္ႏွင္႔ ဒုတိယသမၼတမ်ားၿဖစ္ၾကေသာ သီဟသူရတင္ ေအာင္ၿမင္႔ဦးႏွင္႔ ၊ ေဒါက္တာဆုိင္းေမာက္ခမ္းတုိ႔ က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆိုခဲ႔ၾကၿပီး၊ ၿပည္ေထာင္စုၿမန္မာ ႏုိင္ငံ၏၊ ၂၂ႏွစ္တာမွ် အုပ္စိုးခဲ႔ေသာ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ႔ကို တခန္းရပ္ၿပီး အရပ္သားအစိုးရ သစ္ကို ဦးေဆာင္လိုက္ပါတယ္။

သမၼတၾကီးဦးသိန္းစိန္၏ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

သမၼၾကီး ဦးသိန္းစိန္ကို ၁၉၄၅ခုႏွစ္ဖြားၿမင္ၿပီး၊ စစ္တကၠသုိလ္ အပတ္စဥ္ ၉ မွ သင္တန္းဆင္းကာ တပ္မေတာ္ တြင္ စတင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး။ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္းေရးႏွင့္ ဖြံျဖိဳးေရးပါ တီဗဟုိအ ဖြဲ႕ေခါင္း ေဆာင္အျဖစ္ ၂၀၁၀ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ စတင္လႈပ္ရွားကာ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ အ ေရြးခံၿပီး  အႏုိင္ရခဲ႔သူၿဖစ္သည္။

၁၉၈၈ တပ္မေတာ္မွ အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ ကကၾကည္းတြင္ စစ္ဦးစီးဗုိလ္ မွဴးႀကီး၊စစ္ ဆင္ ေရးကြပ္ကဲေရးမွဴးတာ၀န္မ်ားကုိထမ္းေဆာင္ခဲ့ရၿပီး ၁၉၉၇တြင္ ႀကိဂံေဒသတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္း မွဴး အျဖစ္ တုိးျမွင့္ခန့္ထားျခင္းခံခဲ့ရသည္။

၁၉၉၈တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ၂၀၀၂တြင္ စစ္ေရးခ်ဳပ္ ၂၀၀၃တြင္ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရာထူးအျပင္ ႏိုင္ ငံေတာ္ေအး ခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ အတြင္းေရးမွဴး (၂)၂၀၀၄တြင္ အတြင္း ေရးမွဴး(၁) ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ၂၄-၁၀-၂၀၀၇ ရက္ေန႔မွစ၍ ႏိုင္ငံေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ စတင္တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ ခဲ႔ၿပီး။ လက္ရွိ တပ္မေတာ္ အစိုးရ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ တြင္ အတြင္းေရးမွဴး (၂)၊ အတြင္းေရးမွဴး (၁) ၊ ေခတၱ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အထိ အဆင့္ဆင့္ တာ၀န္ေပး ခန္႔အပ္ျခင္းခံရၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးကို ကြယ္လြန္သြားသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးစိုး၀င္း ထံမွ ဆက္ခံသည္။ 

ႏိုင္ငံေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံရၿပီးသည့္ေနာက္ ၂၀၀၅တြင္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျဖစ္လာၿပီး ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္မ်ားအျဖစ္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံ၊ လာအိုျပည္သူ႕ဒီမို ကရက္တစ္ႏိုင္ငံ၊ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ၊ သီရိလကၤာႏိုင္ငံ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ စသည့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္ၿပီး ရင္းႏွီးခ်စ္ၾကည္ေရး တိုးတက္တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ မၾကာမီက ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ နာဂစ္ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းဒဏ္ခံရသည့္ ျပည္သူမ်ားထံသို႔ ဦးဆံုးေရာက္ရွိ ေသာ အရာရွိႀကီး လည္းျဖစ္ သည္။ အမ်ိဳးသားသဘာ၀ေဘး ကာကြယ္တား ဆီး ေရး ဗဟိုေကာ္ မတီ၏ ဥကၠ႒တာ၀န္ကိုလည္း ပူးတြဲ ထမ္းေဆာင္ခါ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ အျခား လုပ္ငန္း ကိစၥအ၀၀တြင္လည္း အစိုးရအဖြဲ႕ကို ဦးစီးကြပ္ကဲလ်က္ရွိၿပီး။ ယခုအခ်ိန္အထိ (၄၃) ႏွစ္တိုင္တိုင္ စစ္ဆင္ေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ လံုၿခံဳေရး စစ္ဘက္နယ္ဘက္တာ၀န္အသီးသီးကို ထမ္း ေဆာင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေနျပည္ေတာ္ ဇမၻဴသီရိ ျမိဳ ့နယ္မွ ျပည့္သူ့လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ အျဖစ္ အႏုိင္ရ ေရြးခ်ယ္ခံရၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏုိင္ရရွိကာ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္ စုလႊတ္ေတာ္အ စည္းအေ၀းမွ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ေရ႔ြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ျခင္းခံရခါ သူျပည္ ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္းေရးႏွင့္ ဖြံျဖိဳးေရးပါတႀီကီး၏ ဗဟုိအဖြဲ ့ဥကၠ႒ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦး ျဖစ္သည္။ ဇနီးမွာ ေဒၚခင္ခင္၀င္းျဖစ္ၿပီး။ ရင္ေသြး (၃) ဦး ထြန္းကားခါ ။ ယခုအခါတြင္ေနျပည္ေတာ္ ရွိ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတအိမ္ေတာ္ တြင္ ေနထိုင္ လွ်က္ရွိ ပါသည္။

မည္သို႔ပင္ၿဖစ္ေစခါမူ ၿပည္ေထာင္စုၿမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား ၿဖစ္သည္႔အားေလွ်ာ္စြာ ၿပည္ေထာင္စုၾကီး၏ သမၼၿဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတၾကီး ဦးသိန္းစိန္ကို ၾကိဳဆိုလိုက္ၾကပါဆုိ႕လားခင္မ်ာ။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတၾကီးအပါ၀င္ ၿပည္ေထာင္စုသားမ်ားအားလုံး ရႊင္လန္းခ်မ္းေၿမ႔ၾကပါေစေ ၾကာင္း ေငြလမင္း တုိ႕က ဆုမြန္ေတာင္းလိုက္ပါတယ္၊ ရြႊင္လန္းခ်မ္းေၿမ႕ၾက ပါေစခင္မ်ာ..။

Monday, March 28, 2011

လင္ေယာက်ာ္းအေရာင္းဆုိင္

အေမရိကန္ၿပည္ေထာင္စု၊ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕က လမ္းတစ္လမ္းမွာ လင္ေယာက်ာ္းအေရာငး္ဆုိင္လို႕ ဆုိင္းဘုတ္ထုိးထားတဲ႕ ဆုိင္တစ္ခုဖြင္႔ထားတယ္၊ အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ အဲဒီဆုိင္မွာ ကိုယ္႔စိတ္ ၾကိဳက္အမ်ိဳးသားကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး၀ယ္ယူႏုိင္ပါတယ္။ ဒီအေရာင္းဆုိင္ရဲ႕ အလုပ္လုပ္ပုံကေတာ႔ အ၀င္၀မွာ လမ္းညြန္ဆုိင္းဘုတ္တခုေရးထားပါတယ္၊`သင္ဟာ ဒီဆုိင္ထဲကို တစ္ၾကိမ္သာ၀င္ေရာက္ခြင္႔ရွိတယ္၊ ဒီဆုိင္မွာ အထပ္ေပါင္းေၿခာက္ထပ္ရွိတယ္၊ အထပ္ၿမင္႔သြားေလေလ ေရာင္းကုန္ေယာက်ာ္းေတြရဲ႕၊ အရည္အေသြးဟာ ၿမင္႔သြားေလေလ ၿဖစ္ပါတယ္၊ကိုယ္ကဆုံးၿဖတ္ခ်က္ ခ်ၿပီးၿပီဆုိရင္ အထပ္တစ္ထပ္က လင္ေယာက်ာ္းကို ငါယူလိုက္မယ္ဆုိရင္ ယူလိုက္ႏုိင္တယ္၊ မၾကိဳက္ေသးရင္ ေနာက္တထပ္ တက္ၿပီးေလ႔ လာႏိုင္တယ္၊ ဒါေပမဲ႕ အထက္အထပ္ကို တက္ၿပီးသြားရင္ေတာ႔ ေအာက္ထပ္မွာ ေတြ႕ခဲ႔တဲ႕ေယာက်ာ္းကို ၿပန္ေရြးခြင္႔မရွိေတာ႔ဘူး၊ ဆုိင္ထဲထြက္ေတာ႔မယ္ဆိုမွ ေအာက္ထပ္ကို ၿပန္ဆင္းခြင္႔ရွိတယ္လို႕´ ေရး သားထားပါတယ္။

အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္္က သူ႕အတြက္လိုက္ဖက္တဲ႔ ေယာက်ာ္းတစ္ေယာက္ ကိုေရြးခ်ယ္၀ယ္ယူ မယ္ဆုိတဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႕ ဒီဆုိင္အတြင္းကို ေရာက္လာပါတယ္၊ သူမဟာ ပထမရဲ႕ တံခါး၀မွာ ေရးထားတဲ႔ ဆုိင္းဘုတ္ကိုဖတ္ၾကည္႔လိုက္ပါတယ္၊ ဆိုင္းဘုတ္မွာ ေရးထာားတာက `အလုပ္ အကိုင္ရွိၿပီး ဘာသာေရး ကိုင္းရိႈင္းေသာ လင္ေယာက်ာၤးမ်ား´လို႕ေရးသားထားပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးဟာ သူလိုခ်င္တဲ႔ေယာက်ာၤး မွာ ဒီထက္ၿပည္႔စုံတဲ႔ အရည္အခ်င္းေတြ ရွိေစလိုတဲ႔ ဆႏၵေၾကာင္႔ ဒုတိယထပ္ကို ဆက္လက္တက္ လာပါတယ္။

 ပထမထပ္နည္းတူ ဒုတိယထပ္ရဲ႕ တံခါး၀မွာလည္း ဆုိင္းဘုတ္ေလးတခု ေရးထိုးထားပါတယ္၊ `အလုပ္အကိုင္ရွိ၊ ဘာသာေရး ကိုင္းရိႈင္းသည္႔အ ၿပင္ ကေလးခ်စ္တတ္ေသာ အမ်ိဳးသားမ်ား´ ထိုအမ်ိဳးသမီးက ဒီေလာက္အရည္အခ်င္းကို မႏွစ္သက္ ေသးပါဘူး၊ သူ႕ရဲ႕ဘ၀လက္တြဲေဖာ္ဟာ ဒီထက္ပိုမို ၿပည္႔စုံတဲ႕ အရည္အေသြးေတြရွိသင္႔တယ္လို႕ ယူဆၿပီး ၊ တတိယထပ္ကို ဆက္လက္ ထြက္ခြာလာပါတယ္။

တတိယထပ္ရဲ႕ တံခါး၀ဆိုင္းဘုတ္မွာေတာ႔ `အလုပ္အကိုင္ရွိ၊ ဘာသာေရးကိုင္းရိႈင္းသည္႔အၿပင္၊ ကေလးခ်စ္တတ္ၿပီး၊ ရုပ္ရည္သန္႔ၿပန္႔ေသာ အမ်ိဳးသားမ်ား´လို႔ေရးထားပါတယ္၊ အမ်ဳးိသမီးဟာ ထို ဆုိင္းဘုတ္ကို ဖတ္ၾကည္႔ၿပီး၊ အထက္က အထပ္ေတြမွာ ဒီထက္ပိုမုိၿပည္႔စုံတဲ႔ ေယာက်ာ္းေတြ ရွိတန္ေသးရဲ႕လို႕ စိတ္ကူးနဲ႔၊ ဘ၀ၾကင္ယာကို ဒိထက္မက အရည္အခ်င္းေတြနဲ႔ ၿပည္႔စုံလိုတာ ေၾကာင္႔ စတုတၳအထပ္ကို ထပ္ၿပီးတက္ခဲ႔ပါတယ္။

စတုတၳအထပ္ရဲ႕ တံခါးဆုိင္းဘုတ္မွာေတာ႔ `အလုပ္အကိုင္ရွိ၊ ဘာသာေရးကိုင္းရိႈင္းသည္႔ အၿပင္ ၊ ကေလးခ်စ္တတ္သည္၊ ရုပ္ရည္သန္႔ၿပန္႔ၿပီး၊ အိမ္မႈ႕ကိစၥမ်ားကိုပါ ၀ိုင္းလုပ္တတ္ေသာ အမ်ဳိး သားမ်ား´ လို႔ေရးထားပါတယ္၊ အမိ်ဳးသမီးဟာ ဆုိင္းဘုတ္ကိုဖတ္ၿပီး၊ ေရြးရႏုိးႏိုး အထက္တက္ရႏုိးႏိုးႏွင္႔ စဥ္း စားရင္း၊ ပဥၥမအထပ္ကို ဆက္လက္တက္သြားပါတယ္။

ပဥၥမအထပ္ရဲ႕ တံခါး၀မွာေတာ႔ `အလုပ္အကိုင္ရွိ၊ ဘာသာေရးကိုင္းရိႈင္းသည္႔အၿပင္၊ ကေလးခ်စ္ တတ္သည္၊ ရုပ္ရည္သန္႔ၿပန္႔သည္၊ အိမ္မႈ႔ကိစၥမ်ားကို ၀ုိင္း၀န္းကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးတတ္သလို၊ အင္မတန္ ခ်စ္တတ္ၾကင္နာတတ္ေသာ အမ်ိဳးသားမ်ား´လုိ႔ေရးသားထားပါတယ္၊ အမ်ိဳးသမီးဟာ ဆိုင္းဘုတ္ကို ဖတ္ၿပီး ၊ အေပၚသို႕သာ ဆက္လက္တက္သြားပါတယ္။

ဆ႒မေၿမာက္ အခန္း႔ရဲ႕ ဆိုင္းဘုတ္မွာေတာ႔`သင္ဟာဒီအထက္ကိုေရာက္လာတဲ႔ (၄၅၈၇၅၇ )ေယာက္ေၿမာက္ဧည္႔ သည္ၿဖစ္ပါတယ္၊ ဒီအလြႊာမွာ ဘာအမ်ိဳးသားမွ မရွိပါဘူး၊ မေရာင္႔ရဲႏုိင္တဲ႔ အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ အထီးက်န္မႈေတြဘဲ  ရွိပါတယ္၊ အခုလို လင္ေယာက်ာ္း အေရာင္းဆုိင္ကို လာေရာက္တဲ႔ အတြက္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္၊ ဒီဆုိင္ကေနၿပန္လည္ထြက္ခြာေတာ႔ မယ္ဆုိရင္ေတာ႔ ပစၥည္းေတြေမ႔မက်န္ေအာင္ ဂရုစိုက္ပါ ၊ အစစ အရာရာ အဆင္ေၿပပါေစလို႕ လင္ေယာက်ာ္း အ ေရာင္းဆုိင္က ဆုေတာင္းလိုက္ပါတယ္´ လို႔ေရးသားထားပါတယ္။

ဒီပုံၿပင္ေလးကို ဆရာေက်ာ္ရင္ၿမင္႔+ေဖလင္းသစ္က၊  ၂၉.၁၂.၂၀၁၀ ဗုဒၶဟူးေန႔ညမွာ ေမာ္လၿမိဳင္ ၿမိဳ႕မွာ ေဟာေၿပာသြားတာပါ၊ ၾကိဳက္လြန္းလို႕ ၿပန္လည္ေ၀မွ်လိုက္ပါတယ္၊ တခါတရံမွာ ကြ်န္ေတာ္ တို႕ေတြဟာ ေရြးခ်ယ္ခြင္႔ၾကံဳတတ္ၾကပါတယ္၊ ကိုယ္ကေရြးခ်ယ္ခြင္႔ ရွိတဲ႔အခ်ိန္မွာ အေရြးခ်ယ္ခံ ပစၥည္းတုိ႔အေပၚ ၊ မတရားသၿဖင္႔ (လိုအပ္တာထက္ပိုၿပီး ဒါမွမဟုတ္ ထိုက္တန္တာထက္ ပိုၿပီး ရယူလိုတတ္ၾကပါတယ္) လူသားတုိင္း လူသားတုိင္းဟာ ေရႊထုပ္သည္႔ ၿမပု၀ါ ၿဖစ္ခ်င္ၾကသည္ မဟုတ္ပါလား၊ သုိ႕ေသာ္ မိမိႏွင္႔ ထုိက္တန္ေသာ အရာသည္သာ အေကာင္းဆုံးမဟုတ္ပါလားခင္ မ်ာ………..။

 စာရူ႕သူမ်ား ထုိက္တန္တာကို ေရႊးခ်ယ္ႏုိင္ၾကပါေစေၾကာင္း ေငြလမင္းတုိက ဆုမြန္ေတာင္း ပါတယ္ ရႊင္လန္းခ်မ္းေၿမ႕ၾကပါေစ။

Sunday, March 27, 2011

စာေပေဟာေျပာပြဲႏွင့္အတူ


ကြ်န္ေတာ္ ေဖဖ၀ါရီ ေလးရက္ေန႔က ေန႕မတ္လ ၂၀ရက္ေန႔ထိ ၿမန္မာႏုိင္ငံကို ၿပန္ၿဖစ္တယ္ဗ်၊ မေရာက္တာလဲ သုံးႏွစ္ေလာက္ၾကာၿပီ၊ ၿမန္မာၿပည္ဘာေတြထူးလဲေပါ႔၊ ထူးတယ္ဘဲေၿပာရလိမ္႕မယ္ ထင္ပါတယ္၊ ခုတေလာ ၿမန္မာၿပည္မွာ ႏုိင္ငံေက်ာ္ဆရာေတာ္ၾကီးေတြရဲ႕ တရားပြဲေတြ၊ ႏုိင္ငံေက်ာ္စာေရးဆရာၾကီးေတြရဲ႕ စာေပေဟာေၿပာပြဲေတြကို အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွာ က်င္းပၿပဳလုပ္ေနၾက တာကိုေတြ႕ၿမင္ခဲ႔ရပါတယ္။
ဟိုအရင္ကလဲ တရားပြဲတုိ႕ စာေပေဟာေၿပာပြဲတို႔ဆုိတာ ရွိေတာ႔ရွိခဲ႔ၾကပါရဲ႕ ဒီေလာက္မမ်ားဘူးလို႕ထင္တယ္၊ အခုေတာ႔ သိသိသာသာကိုမ်ားလာတယ္၊ ကြ်န္ေတာ္ မွတ္မွိသေလာက္ဆုိရင္ေတာ႔ စကာၤပူေရာက္ ၿမန္မာညီကိုယ္ေမာင္ႏွမေတြရဲ႕ တပ္လွန္႔သံေၾကာင္႔ စာေပေဟာေၿပာပြဲေတြ တုိးတတ္မ်ားၿပားလာတယ္ဆုိရင္ မွားမယ္လို႕မထင္ပါဘူး၊ ဘာေၾကာင္႔လဲဆိုရင္ အရင္ကလဲ စာဆိုေတာ္ေန႔တုိ႔ ၊ အေမ႔ေန႕တုိ႕မွာ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း စာေရးဆရာၾကီးေတြ ေဟာေၿပာၾကပါတယ္၊ မႏၱေလးမွာဆုိ ဦးလွသိန္းဓမၼာရုံမွာ အေမ႔ေန႕ကို ၁၉၉၆ခုႏွစ္ကတည္းကစၿပီး ဘဘဦးသုခ ကအေမဆိုတဲ႔ ေခါင္းစဥ္ေလးနဲ႕ေဟာခဲ႔တယ္၊ ေနာက္ေတာ႔ စာဆိုေတာ္ေန႔ေတြ ကုလသမဂၢေဂဇာတ္၀င္ေန႔ေတြ၊ ၿမန္မာအခါေတာ္ေန႔ေတြမွာ ၾကိဳၾကားၾကိဳၾကား ေဟာၾကေၿပာၾကတာ ေတြ႕ဖူးၿမင္ဖူး ဖတ္ဖူး မွတ္ဖူးပါတယ္။
ရန္ကုန္မွာကေတာ႔ ၂၀၀၃-၂၀၀၄ ကစၿပီး၊ ၾကည္႔ၿမင္တုိင္က ႏုိင္ငံေတာ္သာဓု ပရိယတၱိစာသင္တုိက္ၾကီးမွာ ဧၿပီလကေနစၿပီး ဇြန္လကုန္ထိ ညစဥ္ညတုိင္း ႏုိင္ငံေက်ာ္စာေရးဆရာၾကီးေတြၿဖစ္တဲ႔ ဆရာခ်စ္တုိ႔၊ နႏၵာသိန္းဇံ၊ ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္၊ ေကာင္းသန္႔၊ ေဖၿမင္႔၊ သိပၸံမွဴးတင္၊ စတဲ႔ဆရာၾကီးေတြ၊ ရဟန္းစာဆိုေတြဘက္က အရွင္ဆႏၵာဓိက၊ အရွင္ေဆကိႏၵ၊ အရွင္သုႏၵရ၊ အရွင္ပညာသီဟ၊ ရေ၀ႏြယ္အင္းမ၊ ဓမၼေဘရီေတာင္စြန္း၊ စသၿဖင္႔ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း တစ္လေက်ာ္ႏွစ္လ စာေပေဟာေၿပာပြဲက်င္းၾကပါသလို၊ ဧရာ၀တီတုိင္းက ေဒးဒရဲၿမိဳ႕မွာလဲ ႏွစ္တုိင္း ႏုိင္ငံေက်ာ္စာေရးဆရာၾကီးမ်ား ကြ်န္ေတာ္ မွတ္မွိသေလာက္၊ ဒါရိုက္တာေမာင္၀ဏ္ဏ၊ ခ်စ္ဦးညိဳ၊ သုုေမာင္၊ ေမာင္မ်ိဳးမင္း၊ ဓႏုၿဖဴေဆြမင္း၊ အီၾကာေကြး၊ နႏၵာမုိးၾကယ္၊ ေဖၿမင္႔၊ ခ်စ္စံ၀င္း၊ လယ္တြင္းသားေစာခ်စ္၊ စေသာပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ၾကိဳ႕ပင္ေကာက္ၿမိဳ႕မွာလဲ ႏွစ္စဥ္ စာေပေဟာေၿပာ ပြဲေတြက်င္းပပါတယ္။
 ဒါေပမဲ႕ ကြ်န္ေတာ္သိသေလာက္ အဲေလာက္ေဟာၾကားခဲ႔ေပမဲ႕ စကာၤပူ ေရာက္ၿမန္မာေတြက်င္းပတဲ႕ စာေပေဟာေၿပာပြဲေလာက္ နာမည္မၾကီးၾကပါဘူး၊ အခုၿမန္မာၿပည္ ၿပန္ေရာက္ေတာ႔ ေအာင္မေလး အိမ္ေပါက္ေစ႔ စကာၤပူႏုိင္ငံေရာက္ ၿမန္မာမ်ား ကၿပဳလုပ္တဲ႔ ပထမအၾကိမ္စာေပ ေဟာေၿပာပြဲကို လူတုိင္းလူတိုင္းၾကည္႔ေနၾကလို႕ ၀မ္းသာလိုက္ရတာ ၊ လက္ဘက္ရည္ဆုိင္လဲ ဆရာခ်စ္၊ ေန၀င္းၿမင္႔၊ ဂ်ဳး၊ ခင္ခင္ထူး ၊ေအာပီက်ယ္၊ ခင္ခင္ထူး၊ ဂ်ဳး ၊ေန၀င္းၿမင္႔၊ ဆရာခ်စ္ ပတ္လည္ရိုက္ေနလိုက္ၾကတာ၊ ဒုတိယအၾကိမ္လုပ္ေတာ႔လဲ လူေတြနားေထာင္လိုက္ ၾကတာ၊ ဒါနဲ႕ေမာ္လၿမိဳင္ကို ၂လပိုင္းအကုန္ေလာက္က ေရာက္ေတာ႔ စာေပေဟာေၿပာပြဲလုပ္ၾကေသးသတဲ႕။
 ဟာ ၿမတ္စြာဘုရား သာသာလုပ္ပါ ညီကိုယ္၀မ္းကြဲ ထြန္းမင္းေက်ာ္ အဆုိအရဆုိရင္ ၇ရက္ေတာင္က်င္းပတာတဲ႔ လူပရိတ္သတ္ တညကို ႏွစ္ေသာင္းေလာက္လာနားေထာင္တယ္၊ စာအုပ္ေစ်းပြဲေတာ္ပါတယ္၊ ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ ကဗ်ာၿပိဳင္ပြဲေတြ စာစီစာကုံးၿပိဳင္ပြဲေတြ စတာေတြနဲ႔ ဒီဇင္ဘာ၂၅ရက္ေန႔ကေန က်င္းပလိုက္တာ ၃၁ေန႕က်မွ ၿပီးတယ္တဲ႕ စာေရးဆရာေပါင္း ၂၂ေယာက္လာၿပီးေဟာေၿပာသြားတယ္လို႕လဲ သူကဆက္ေၿပာပါတယ္၊ ကြ်န္ေတာ္ဆက္ဆက္ၿပီး စဥ္းစားၾကည္႔ေတာ႔ ၿမန္မာႏုိင္ငံမွာ မြန္လူမ်ိဳးေတြေနထုိင္တဲ႕ အဲဒီအရပ္ေဒသဟာ ဘာလုပ္လုပ္ သူတုိ႕ကစၿပီး ၾကီးၾကီးက်ယ္က်ယ္လုပ္ၾကတယ္၊ ဘာသာေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႕ သာသနာေတာ္ၿမန္မာၿပည္ကို စတင္ေရာက္ရွိလာတာ မြန္ၿပည္နယ္က၊ အမ်ိဳးသားသီတင္းစာ စတင္ထြက္ရွိတာ ေမာ္လၿမိဳင္က၊ အမ်ိဳးသားေက်ာင္းေတြ စတင္တည္ေထာင္တာ ေမာ္လၿမိဳင္က ေတာ္ေတာ္ႏူိးၾကားတဲ႕ ေမာ္လၿမိဳင္လို႕ ေတြးလိုက္မွိပါတယ္။
ညီကို္ယ္ေတာ္က DVD တစ္ခ်ပ္ေပးလိုက္တယ္၊ အဲဒါက ဒုတိယပိုင္းတဲ႕ စာေရးဆရာေတြ ေဟာေၿပာထားတဲ႕ ရုပ္သံေခြပါ၊ အဲဒီအေခြထဲမွာ ဆရာမခင္ခင္ထူး၊ ဆရာေန၀င္းၿမင္႔၊ ဆရာဦးလွထြန္း(ၿမန္မာစာ)၊ ဆရာဦးဘုန္း(ဓာတု)၊ ဆရာေက်ာ္ရင္ၿမင္႔+ေဖလင္းသစ္၊ ဆရာအတၱေက်ာ္၊ ဆရာမဂ်ဳး၊ ဆရာၾကည္မင္း(ေက်ာ္ေဇာမင္း)၊ဆရာကိုတာ၊ ဆရာေအာ္ပီက်ယ္တို႔ ၁၀ေယာက္ေဟာေၿပာထားတဲ႔အေခြပါ၊ ေဟာေၿပာခ်က္ေတြကလဲ ေကာင္းလိုက္တာမွ ၾကက္သီးေမြးညင္း ထခ်င္ေလာက္တဲ႔ အထိေကာင္းပါတယ္။
 ဒီအေခြကိုၾကည္႔ၿပီး စာေပေဟာေၿပာပြဲကို တပ္လွန္႔ေပးလိုက္တဲ႕ စကာၤပူက သဇင္မဂၢဇင္းမိသားစု နဲ႔ၿမန္မာ ညီကိုယ္ေမာင္ႏွမေတြကို ေက်းဇူးတင္မွိပါတယ္၊ ေသာၾကာအယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ဆရာေ၀သာက စကာၤပူ အေခြၿမန္မာၿပည္ကိုေရာက္လာကတည္းက စာေပေဟာေၿပာပြဲေတြကို အေခြထုတ္ရတယ္လို႕ ဒီမွာသိကုန္ၾကတယ္တဲ႔၊ ဘယ္လိုဘဲၿဖစ္ၿဖစ္ စာအုပ္စာေပဖတ္တယ္၊  စာေရးဆရာၾကီးေတြရဲ႕ အေတြးအၿမင္ အေရးအသားေတြကို နားေထာင္ၾကတယ္ဆိုတာ ၊ အင္မတန္မွေကာင္းပါတယ္။
ဂ်ိန္းသြန္မဆင္ ဆိုတဲ႔ ပုဂိၢဳလ္က စာေပေဟာေၿပာပြဲနဲ႕ပတ္သတ္ၿပီး စကားေလးတစ္ခု ေၿပာခဲ႔ဖူးပါတယ္`မင္းဟာ စာအုပ္တစ္အုပ္ဖက္လို႕ အေတြးအၿမင္သစ္ တစ္ခုကိုရတယ္ဆိုရင္ စာအုပ္ေရးသားေနတဲ႔ ပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ စကားကို စာအုပ္တစ္အုပ္ ဖတ္ခ်ိန္ေလာက္ အခ်ိန္ေပးၿပီး နားေထာင္လိုက္ရင္ မင္းဟာ အေတြးအၿမင္သစ္တစ္ရာကို လက္ခံရရွိလိမ္႔မယ္တဲ႔´ စာအုပ္ဖတ္ၿခင္း စာေပစကားနားေထာင္ၿခင္းဟာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ၿခင္း ရဲ႕အသိညာဏ္ကို ႏုိးဆြေပးတာဘဲမဟုတ္ပါလား၊ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အမိႏုိင္ငံေတာ္ၾကီးမွာ တဦးတစ္ေယာက္ၿခင္းအသိညာဏ္ဟာ အင္မတန္နဲပါးတာကိုေတြ႕ၿမင္ရပါတယ္။
အလွဴအိမ္မွာ ယေန႔တုိင္ ဖိနပ္အခုိး ခံေနရဆဲပါ၊ မသာအိမ္မွာ ဟစ္ေဟာ႔သီခ်င္းဖြင္႔ ဆူညံၿပီး ၀ုန္းဒုိင္းၾကဲ ရန္ၿဖစ္ေနၾကဆဲပါ၊ ၿပည္လမ္းမေပၚမွာ အစိုးရက ညဘက္လင္းဘို႔ထြန္းေပးထားတဲ႕ လမ္းေဘးမီးတိုင္က မာက်ဳရီမီးသီးၾကီးေတြကို အသက္၂၀ေက်ာ္ သုံးဆယ္ေတြက ညၾကီးသန္းေခါင္မွာ ေလးခြနဲ႔ၿပစ္ၿပီး လက္တည္႔စမ္းေနၾကဆဲပါ၊ ကားေပၚမွာ ခါးပိုက္ႏႈိုက္ၾကဆဲ၊ ဗိုက္ၾကီးသည္နဲ႔ ဘုန္းေတာ္ၾကီးကို ေနရာမေပးတတ္ၾကေသး၊ ကားေပၚတက္ရင္ တံေဒါင္နဲ႔တြက္ၿပီးတတ္တတ္ၾကသလို၊ လူလစ္ရင္လဲ လစ္သလို ကြမ္းတံေတြး တၿဗစ္ၿဗစ္ေထြးတတ္ၾကပါတယ္၊ ဘုရားဖူးရင္ေတာင္ ပါလာတဲ႔အိတ္္ကို အေရွ႔႕ခ်ရွစ္ခုိးေနရဆဲမဟုတ္ပါလား။
စာေပေဟာေၿပာသံေတြ တရားသံေတြဆူညံေနလင္႔ကစား ခံစားတတ္တဲ႔ႏွလုံးသား၊ ခံစားတတ္တဲ႔ အသိညာဏ္ေတြ တဦးခ်င္းတစ္ေယာက္ခ်င္း မရွိေသးသမွ် ၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔၀န္းက်င္ဟာ ဘယ္ေတာ႔မွ တည္ၿငိမ္ေအာင္ တည္႔မတ္ႏုိင္လိမ္႔မယ္ မဟုတ္ဘူးလို႕ ေတြးမွိပါတယ္၊ ဒါေၾကာင္႔ စာေပေဟာေၿပာပြဲေတြလဲ နားေထာင္ၾကမယ္၊ တရားေတာ္ေတြလဲ နာၾကမယ္၊ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းမွာ ရွိသင္႔ရွိထိုက္တဲ႔ အသိညာဏ္ေလးေတြလဲ ၿဖည္႔စြက္ၾကမယ္ဆိုရင္ၿဖင္႔ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ေနရာ အမိၿမန္မာၿပည္ၾကီးဟာ ေပ်ာ္ရြင္ခ်မ္းေၿမ႔ေသာေသာ အိုေအစစ္တစ္ခုၿဖစ္ လာလိမ္႔မယ္လို႕ ေငြလမင္းတို႕ကယုံၾကည္မွိပါတယ္။
စာရႈသူအားလုံး ရႊင္လန္းခ်မ္းေၿမ႕ၾကပါေစေၾကာင္း ေငြလမင္းတို႕က ဆုမြန္ေတာင္းပါတယ္ ၊ ေအာ္ဒါနဲ႔စကားမမစပ္ ေလယာဥ္ေပၚတက္ခါနီး မွာ ဆရာေအာ္ပီက်ယ္နဲ႔ ဘေလာ္ကာ ေနေဇာ္လင္းလား ေနေဇာ္ႏုိင္လားတို႕ မသိဘူး သူတုိ႔ကို မဂၤလာဒုံေလယာဥ္ကြင္းမွာ ေတြ႕လို႕ႏုတ္ဆက္လိုက္ေသးတယ္၊ ဒူဘိုင္းသြားမလုိ႕တဲ႔ ဆရာခ်စ္က ေရွ႕ကေရာက္ႏွင္႔ၿပီတဲ႔ ဆရာေအာ္ပီက်ယ္က ထုိင္းကေန ဒူဘိုင္းေလယာဥ္စီးမယ္လို႔ဆုိပါတယ္၊ စကာၤပူ ေဟာေၿပာပြဲကို ဆရာေအာင္သင္းမလာႏုိင္လို႕ စီဒီေခြနဲ႔ ဘဲေဟာေၿပာလိမ္႔မယ္လို႔ ဆရာေအာ္ပီက်ယ္က ေၿပာသြားပါေသးတယ္။
 စကာၤပူမွာ လူၾကီးနဲ႔လူငယ္ႏွစ္ဖြဲ႔ကြဲသြားၿပီး စာေပေဟာေၿပာပြဲ ၊ ႏွစ္ပြဲၿဖစ္လိမ္႔မယ္လို႕ ဆရာေအာ္ပီက်ယ္က ဘုန္းေတာ္ၾကီးတစ္ပါးကို ေလွ်ာက္ေနတာကို ၾကားရပါတယ္၊ ဟင္း ေအာင္ၿမင္မယ္မက်န္ေသးဘူး ၿမန္မာ အက်င္႔က စၿပီလုိ႕ ေတြးလိုက္မွိေသး။ ေနာက္ရက္ေတြဘေလာ႔တင္ၿဖစ္ရင္ ေမာ္လၿမိဳင္ေဟာေၿပာခဲ႔တဲ႕ စာေရးဆရာၾကီးေတြရဲ႕ ေဟာေၿပာခ်က္တခ်ိဳ႕ကို ေကာက္ႏုတ္ေရးမယ္လို႕ ေတြးထားပါတယ္ ဖတ္်မယ္မလားခင္မ်ာ။ ရႊင္လန္းခ်မ္းေၿမ႕ၾကပါေစ။

Friday, March 25, 2011

ခ်စ္သူေခ်ာ့နည္း


ကိုကိုေငြ စာေရးေလ ( ဟာေနပါအုံး မဒမ္ရဲ႕ နားပါရေစအုံး) သူမ်ားေတြေရးၿပီးတာ တစ္ပတ္ေလာက္ရွိျပီ ၊ ေအးပါ ေရးေပးပ့ါမယ္ ေအးေဆးေပါ႔ ၊ သူစတင္ ေဆာ္ၾသေနတာ ၂၀ရက္ေန႔ကတည္းက ၊ တကယ္တန္းေၿပာရရင္ေတာ႔ ဘယ္ကစၿပီး ေရးရမွန္းကို မသိဘူး ၊ မုိးယံတုိ႕ ကိုေဇာ္တုိ႔ ေရးထားတာ သြားဖတ္ေတာ႔လဲ ေအာ္ ပ်ံလန္ေနတာဘဲ ေကာင္းတာကို ေၿပာပါတယ္၊ ကိုကိုေငြတုိ႔က ဒါမ်ိဳးသိပ္မစြမ္းလွဘူး ဒီၾကားထဲ မဒမ္ေငြတုိ႕က ဇြတ္ေရးခိုင္းေနေသးတယ္။
 စာေရးတာဟာ စာဖတ္တာနဲ႔မတူဘူးဗ်၊ စာဖတ္တာက စိတ္ပါပါ မပါပါဖတ္လို႕ ၿဖစ္တယ္ စိတ္ပါတဲ႔အေလွ်ာက္ ၊ နဲနဲမွတ္မွိတယ္ မ်ားမ်ားမွတ္မွိတယ္ အဲလိုကြာတာ၊ စာေရးတာၾက ေတာ႔ စိတ္ပါမွကို ေရးလို႕ရတယ္ ၊ စာေရးေနတုန္း စိတ္ခံစားမႈ တခုခုၿဖစ္ေနရင္ စာက အဲဒီခံစားမႈ႔ၾကီးအတိုင္း စာကထြက္ေနတယ္၊ စိတ္မပါဘဲနဲ႕ေရးထားတဲ႕ စာေတြကို ဘယ္လုိလူကေရးေရး သိသာလြန္းတယ္၊ ဒါေၾကာင္႔စိတ္မပါလို႕၊ မေရးၿဖစ္ခဲ႔တာပါ ဤသည္ကား စကားခ်ီးတည္း။
ေခ်ာ႔ေတာ႔မယ္ေနာ္ၾကည္႔ထား။
အုန္း အုန္း….  ၊ ၿပင္းထန္ေသာ လက္သီးဆုတ္ႏွင္႔ ေက်ာၿပင္ ထိခတ္မွိေသာအသံ ႏွင္႔တၿပိဳင္နက္ ခ်စ္သူရဲ႕ ပါးစပ္မွ အာေမဋိတ္သံေလး ႏွင္႔အတူ ခ်စ္သူရဲ႕မ်က္ႏွာေလးလည္း သနားစဖြယ္ ၿငိဳးငယ္စြာ ျဖစ္ေနေလရဲ႕၊ ကြ်န္ေတာ္လဲ ၿပဳလုပ္လိုက္မွိၿပီးမွ စိတ္ထဲမေကာင္းမွိတာ အမွန္ပါ၊ ဘယ္လိုေတာင္းပန္ရမလဲ၊ ကြ်န္ေတာ္႔ေခါင္းထဲမွာ ေဒါင္ခ်ာဆုိင္းေနေလရဲ႕ ၊ သူ ကြ်န္ေတာ္႔ကို စိတ္နာသြားၿပီလား။
 မဒမ္…မဒမ္…မဒမ္…ကြ်န္ေတာ္႔ အသံကို သူမၾကားတာလား၊ မၾကားခ်င္ ေယာင္ေဆာင္ ေနတာလားေတာ႔ ကြ်န္ေတာ္ မေ၀ခြဲတတ္၊ သူ႔သူငယ္ခ်င္းေတြ ရွိတဲ႔ တိုက္တန္းဘက္ကို သူထြက္ခြာသြားေလရဲ႕၊ မိုးဖြဲလွတဲ႔ စင္ကာပူရဲ႕ Clementi -MRT နားက အမိုးအကာမဲ႔ လမ္းတစ္ခု အလယ္မွာ ကြ်န္ေတာ္ဟာ ၁၀မိနစ္ေလာက္ ေတြေ၀ေငးေမာ ေတြးေတာမွိသြားတယ္။
နာရီေတြကိုသာ ၿပန္ေရြ႕လို႔ရရင္ လြန္ခဲ႔တဲ႔ ႏွစ္နာရီကို ကြ်န္ေတာ္ ၿပန္ေရာက္သြားခ်င္ခဲ႔တယ္၊ ဒီလိုအမွားမ်ိဳး မက်ဴးလြန္ခ်င္လို႕ပါ ၊ သူကစေနသမီး စိတ္ၾကီးတယ္၊ ကြ်န္ေတာ္က စေနသား လက္သြက္တယ္ ၊ ႏွစ္ေယာက္ေပါင္းလိုက္ရင္ တစ္ပတ္ကို စကားမ်ားတာ ၃ပြဲနဲ၅ပြဲၾကားမွာ ၿဖစ္တယ္၊ နစ္နစ္နာနာေၿပာတာ ဆုိတာ ဆဲတာ တုတ္တာ မပါ၊ နားလည္မႈေတာ႔ရွိတယ္ဗ်။
ကြ်န္ေတာ္က ဒါစားဆုိရင္ သူကဒီျပင္ဟာကို စားတယ္၊ ကြ်န္ေတာ္က ဒီဘက္သြားမလို႕လို႕ ေၿပာ ရင္သူက ဟိုဘက္သြားမယ္ လိုက္မလားလို႕ အဘိယာစက ၿပဳတတ္တယ္၊ ေစ်းသြားလို႔ ကြ်န္ေတာ္က ပန္းသစ္ေတာ္ေလး ေကာင္းလိုက္တာ၊ ၀ယ္ရေအာင္ပါလို႔ တိုက္တြန္းလိုက္ေတာ႔ သူက လိ္ေမၼာ္သီးေတြ ေကာင္းသတဲ႔၊ အဲလို တစ္ေယာက္တစ္ေပါက္ဆုိေပမဲ႕ စကားေတာ႔ နဲနဲမ်ားၾကတယ္ ၊ စိတ္ေကာက္စိတ္ဆုိး ၿပန္ေခ်ာ႔ တည္႔သြားရင္ သူလဲသူ႕အိမ္ၿပန္ ကြ်န္ေတာ္လဲ ကြ်န္ေတာ္အိမ္ၿပန္လာ၊ ဒီလိုနဲ႔ၿပီးသြားခဲ႔ၾကတာပါ၊
 အခုတခါေတာ႔ ကြ်န္ေတာ္ဟာ စိတ္တုိၿပီး သူ႕ကိုလက္ပါမွိၿပီ၊ ကြ်န္ေတာ္က လက္သြက္္သလို သူကလဲႏွုတ္သြက္သူပါ ဒါေပမဲ႔အခုကိစၥကို သူလုံး၀တစ္ခြန္းဆို တစ္ခြန္းမွမဟဘဲ သူ႕သူငယ္ခ်င္းေတြ အိမ္ဘက္ကို ကြ်န္ေတာ႔ကိုေတာင္ မေခၚဘဲနဲ႕ ထြက္သြားၿပီ ကြ်န္ေတာ္ ဘာလုပ္ရမလဲ၊ သူ.႕ေနာက္ကလိုက္သြားရမွာလား၊ ရပ္ေနခဲ႔ရမွာလား အိမ္ၿပန္ရမွာလား၊ သူကိုခ်စ္တယ္ သူ႔ခ်စ္သေလာက္ ကြ်န္ေတာ္သူ႕ကိုၿပန္ခ်စ္ႏဳိင္တယ္ ၊ သူဂရုစိုက္သေလာက္ ကြ်န္ေတာ္သူ႕ကို ဂရုစိုက္ခဲ႔တယ္၊ ဒီကိစၥေတြမွာ သူနဲ႔ကြ်န္ေတာ္ဟာ သေရဘဲ ၊ ကြ်န္ေတာ္ေတြးၿပီး ေနာက္ေၾကာင္းၿပန္ေလွ်ာက္လာခဲ႔တယ္။
ၿဖစ္ရတဲ႕အေၾကာင္းရင္းက ဒီလိုဗ် ၊ သူ႕သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္က မႏၱေလးကို ၿပန္မလို႕တဲ႕ အဲဒါ မဒမ္ရဲ႕ ေမေမဆီကို မဒမ္က လူၾကံဳထည္႔ေပးခ်င္တာ ၊ အဲဒါနဲ႕ သူ႕သူငယ္ခ်င္းရွိတဲ႕ Clementi ကို သြားၾကတာ၊ ထီးကႏွစ္ေယာက္လုံးမပါဘူး၊ အဲဒီသူငယ္ခ်င္းေတြအိမ္ကို ေရာက္ဖို႕က mrt စီးၿပီး Clementi မွာဆင္းၿပီး လမ္းေလွ်ာက္ရေသးတယ္။
 မိုးေတြကဖြဲဖြဲနဲ႕ ကြ်န္ေတာ္က သူ႕အိမ္ကိုေပးမဲ႔အထုပ္ကို စြဲလာခဲ႔တယ္၊ မဒမ္ မိုးရြာေနၿပီ ကိုကိုိုေငြ ေနခဲ႔ရမလားလို႕ ေမးလိုက္ပါတယ္၊ သူကစကား ၿပန္မေၿပာႏိုင္ပါ ၊ အထုပ္ေတြ လက္ေဆာင္ေတြ ထည္႔ေပးလိုက္ၿပီ ၿဖစ္ေၾကာင္း ၿမန္မာၿပည္မွ မိဘ ေမာင္ဘြားမ်ားကိုဖုန္းနဲ႔ လွမ္းေၿပာေနပါတယ္၊ ရထားေပၚမွာကတည္းက အတန္တန္ေၿပာခဲ႔ပါတယ္ သူငယ္ခ်င္းေတြအိမ္ကိုေရာက္မွ ထည္႔ေပးလိုက္ၿပီဆုိတာကို ဖုန္းဆက္ၿပီးေၿပာပါ အဲသလိုကြ်န္ေတာ္က တုိက္တြန္းခဲ႔ေသးတယ္။
အခုမုိးရြာခါနီးေနၿပီ ဘယ္လိုလုပ္ရမယ္ဆိုတာကို စကားၿပန္မရဘူး ဖုန္းသာ သဲသဲမဲမဲ ဆက္ေနေတာ႔ ကြ်န္ေတာ္ကလဲ စိတ္ဆုိးၿပီး ဟဲ႔ ထီးပါလား မိုးရြာေတာ႔မယ္ ထီးကတစ္ေခ်ာင္းထဲဆုိရင္ ကိုကိုိုေငြမလုိက္ေတာ႔ဘူး ႏွစ္ေယာက္လုံး ေရဆိုကုန္လိမ္႕မယ္၊ အဲလိုေၿပာေနတုန္း မဒမ္ေငြက ကြ်န္ေတာ္ကို ေသေသခ်ာခ်ာၾကည္႔ၿပီး တစ္ခြန္းေၿပာလိုက္ပါတယ္၊ အဲဒီစကားေၾကာင္႔ ကြ်န္ေတာ္ဟာ စိတ္တိုၿပီး သူ႔ေက်ာကုန္းကို အုံး အုံး ဆုိၿပီး ခပ္ဖြဖြေလး ႏွစ္ခ်က္ ဆင္႔ထုလိုက္ပါတယ္။ သူေၿပာတဲ႕ စကားက “မိုးကအခုရြာပလား” တဲ႕၊ မိုးရြာမွ ေၿပာလို႔ ဘာထူးမတုန္းဗ်ာ မရြာခင္ေၿပာမွ လုပ္သင္႔တာ လုပ္ထားရမွာမဟုတ္ဘူးလား။ ျဖစ္ပုံကေတာ့ ဒီလိုျဖစ္သြားခဲ့တာေပ့ါဗ်ာ။
ဟာ ဒုကၡဘဲ ကြ်န္ေတာ္ခုမွေတြးမွိသြားတယ္၊ ကြ်န္ေတာ္႔ပိုက္ဆံအိတ္က မဒမ္နဲ႔ပါသြားတယ္ MRT ကဒ္ထဲမွာ ေငြကႏွစ္က်ပ္ေလာက္ဘဲက်န္ေတာ႔ ဘယ္လိုလုပ္ၿပီး MRT စီးရပါလိမ္႔မလဲ၊ မဒမ္ ကေတာ႔ ဒီလမ္းက မုခ် ၿပန္လာမွာ ၊ မိုးေတြကလဲ က်လာၿပီ ကြ်န္ေတာ္ MRT ဂိတ္၀မွာ ဟိုေလ်ွာက္ ဒီေလ်ွာက္နဲ႔ အၾကံထုတ္ေနတုန္း ခပ္ေ၀းေ၀းက ေဆာင့္ေဆာင့္ေအာင့္ေအာင့္နဲ႔ မဒမ္ေငြတစ္ေယာက္ ေရာက္ခ်လာတာကို ျမင္ျပီး ကၽြန္ေတာ္ေခါင္းထဲမွာ အၾကံတစ္ခု ျဖတ္ခနဲ ေပၚလာတယ္။ 
ကၽြန္ေတာ့္ ႏွုတ္ဖ်ားက ကမာၻေပၚမွာ အသံတကာတို႔ထက္ ခ်ိဳျမိန္ေသာ အသံျဖင့္ “ဟလို မဒမ္ ကိုကိုေငြကို စိတ္ဆိုးသြားလား ကိုကိုေငြက အခ်စ္စမ္းတာပါ၊ အခုမိုးရြာေနတာေတာင္ ထီးမပါဘဲနဲ႔ မင္းကိုထုိင္ေစာင့္ေနတာ ၾကည္႔ေလ ဒီေလာက္ဆိုရင္ ကိုကိုေငြ မင္းအေပၚထားတဲ့ ေမတၱာ ကို ခန့္မွန္းလို႔ ရေလာက္ပါျပ”ီ  “သြားပါ အခုမွ ထုတုန္းက ထုျပီး အပိုေတြ ေျပာမေနနဲ႔ ဒီကတသက္လုံး အေဖရုိက္တာေတာင္ မခံခဲ႔ရဘူး အခုက်မွ အႏွိပ္စက္ခံေနရတာ” “ ေအးပါကြာ ကိုကိုေငြ မွားပါတယ္၊ ေနာက္မျဖစ္ေစရပါဘူး ကတိေပးပါတယ’္  “ေနာက္လဲ အျမဲတမ္း ဒီလိုဘဲလုပ္ေနမွာဘဲ မဟုတ္လား ၊ တစ္သက္လုံးစိတ္ဆင္းရဲ မခံႏိုင္ဘူးေနာ္၊ အၿမဲဒီလိုလုပ္ေနမွာလား၊” “ မလုပ္ပါဘူး အခုဟာက စိတ္တအားတိုသြားလို႕ပါ၊ ေတာင္းပန္ပါတယ္ေနာ္ သိလား၊”
ကြ်န္ေတာ္ကလဲ သူကရီးစားဦးဆုိေတာ႔ ေခ်ာ႔တတ္တဲ႔အေတြ႕အၾကံဳကမရွိ၊ ဘာစားအုံးမလ၊ဲ ဘာမွမစားဘူး၊ စိတ္ဆုိးသြားလား ၊ မဆုိးပါဘူး မ်က္ႏွာ အေနအထားသည္ ၊ ေကာင္းကင္ယံတြင္ မိုးသားတိမ္တိုက္တုိ႔ လြမ္းမိုးအုံ႔ဆိုင္းေနသကဲ႕သို႕ ၊ ကြ်န္ေတာ္ခ်စ္သူ မ်က္ႏွာၿပင္တြင္ မ်က္ေရက်ရန္ အဆင္႔သင္႔အေနထားၿဖင္႔ လႊမ္းမုိးအုံ႕ဆိုင္းေနေလ၏ ငါ႔ႏွယ္ေနာ္ ရာဇ၀င္အုိး ဒုတ္နဲ႕ထုိးမွိၿပီ ၊ ဘယ္ႏွယ္႔ေခ်ာ႔ရပါလိမ္႕ ၊ အကုိကြာ မင္းကိုဟင္းခ်က္ေကႊ်းမယ္ စားမယ္မလား၊ မစားဘူး၊ အင္ ဒါဆိုရင္ ေဖ်ာ္ရည္ၾကိတ္တိုက္မယ္၊ မေသာက္ဘူး ၊ ေအာ ဘာ စားခ်င္တုန္း၊ မစားဘူး၊ ေရာ္ ကြ်န္ေတာ္ေမးေနတုန္း သူ႕မ်က္ႏွာေပၚတြင္ အုံ႔ဆုိင္းေနေသာ မ်က္ ရည္စတုိ႕သည္   အတားအစီးမရွိ လူေရွ႕မေရွာင္သူေရွ႔မေရွာင္ သည္းထန္စြာ မ်က္ရည္မိုးတို႕ ရြာသြန္းၿဖိဳး ေလေတာ႔သည္။
ဒီအသက္အရြယ္အထိ ဒီတခါဘဲ ဒီလိုအထုခံရဖူးတယ္၊ အေဖေတာင္အဲလိုမထုဘူးဘူး သူ႕နဲ႕ က်မွ အထုခံရတယ္၊ ဒါေတာင္ သမီးရီးစားရွိေသးတယ္၊ အိမ္ေထာင္က်ရင္ ဒုကၡေပါ႔၊ သူမ်ားအတြဲ ေတြမ်ား ၾကင္နာလိုက္ၾကတာ၊ ဒီမွာေတာ႔ အႏွိပ္စက္ခံေနရတယ္၊ ဒီပုံစံအတုိင္းဆုိရင္ေတာ႔ လက္မထပ္နုိင္ဘူး၊ စသၿဖင္႔ စသၿဖင္႔ ပြစိ ပြစိ ပြစိနဲ႕ ဘာေတြေၿပာလို႕ ေၿပာမွန္းမသိပါဘူး ၊ အဲေလာက္နားပူမယ္မွန္းသိရင္ ထုကိုမထုဘူး အခုေတာ႔ ထုလဲထုၿပီးၿပီ ဆုိေတာ႔ ေခ်ာ႔ေတာ႔ေခ်ာ႔ရမွာအမွန္ဘဲ။
 ကိုကိုေငြကို ျပန္ရုိက္ပါ မဒမ္ေငြ စိတ္ရွိသေလာက္ရုိက္ ဟုတ္ျပီလား အဲလိုျကီး မ်က္ႏွာစူပုပ္ျပီး မေနပါနဲ႔ စိတ္ထဲမေကာငး္လို႔ပါ မဒမ္ေငြ ငိုရင္ ကိုကိုေငြ ရင္ဘတ္နာတယ္ စိတ္လဲေတာ္ေတာ္ေလးကို မေကာငး္တာပါ ကဲ ထုေလ ရုိက္ေလ ဆိုျပီး က်ေနာ္က သူ႔လက္ေလးကို  ကိုင္ျပီး က်ေနာ့္ေက်ာျပင္ကို ထုခုိင္းပါတယ္ မဒမ္ကေတာ့ မထုပါဘူး က်ေနာ္ ဇြတ္အတင္း လက္ဆြဲျပီး ၅ ခ်က္ေလာက္ထုလိုက္ပါတယ္ အဲဒၤီေတာ့မွ မဒမ္က ေတာ္ျပီ လက္ကိုလႊတ္ ျပန္မယ္ လို႔ေျပာပါတယ္ က်ေနာ္႔အထင္ မဒမ္ေငြ စိတ္နဲနဲေတာ့ ေျပသြားတယ္ ထင္ပါတယ္။
 ဒါေပမဲ့ မနက္ျဖန္ သူ႔အိမ္ကို အလည္သြားျပီး သူ႕ကို ခ်က္ေကၽြးရမယ္ အရုပ္ေလးတစ္ရုပ္ေလာက္ လက္ေဆာင္၀ယ္ျပီး ေခ်ာ႔ရအုန္းမယ္ ဟူးးးးး ခ်စ္သူေခ်ာ့ရတာလဲ မလြယ္ပါလား တကယ္ပါ ေခ်ာ့နည္းေရးဆုိေတာ့လဲ က်ေနာ္က ေပါက္ေပါက္ေျမာက္ေျမာက္ မေခ်ာ႔တတ္ပါဘူး ဒီအျဖစ္ကေလးက အခုဆို က်ေနာ္တို႔ စကားေျပာတုိင္း ခဏခဏ ပါေနတဲ့ အျဖစ္ကေလးပါ “ မိုးကရြာျပီလား၊ အုန္း အုန္း ျဖစ္ခ်င္တာလား “ ဆိုျပီး စိတ္ေကာက္ေတာ့မယ္ ဆိုရင္ အဲလုိ စကားလမ္းေျကာငး္လႊဲျပီး ေျပာျဖစ္ေနပါတယ္။
မဒမ္ေငြရဲ႔ ရာသီဥတုက နဲနဲေကာင္းလာသလို ျဖစ္လာေတာ့ ကြ်န္ေတာ္လည္း ကိုယ္႔ကိစၥ ကိုယ္ဆက္လုပ္ရဦၤးမည္ ၿဖစ္သၿဖင္႔ ၊ ဟဲဟဲ ကို႔ခ်စ္သူေလး မဒမ္ေငြ ကိုယ္႔ကိုပိုက္ဆံအိတ္ေလး တစ္ဆိတ္ေလာက္ ေပးစမ္းပါ ၊`ဘာလုပ္မလို႕လဲ ´ ေငါတူးတူးႏွင္႔ ကြ်န္ေတာ္႔ကိုမ်က္ေစာင္းထုိးၿပီး ၾကည္႔ခါေမးပါ၏၊ ဟဲဟဲ ကို MRT ကဒ္ၿဖည္႔မလို႕ မနက္ၿဖန္မင္းဆီလာရင္ MRT ကဒ္ကမရွိေတာ႔ဘူးေလ ဟဲဟဲ၊ အဲဒါေၾကာင္႔ပါ။
 `မွန္မွန္ေၿပာ MRT ကဒ္ထဲေငြၿဖည္႔စရာမရွိလို႕ ၊ ပိုက္ဆံအိတ္ကို ေစာင္႔ေနတာမဟုတ္လား´ အိုဘာစကားေတြလဲ ္၊ မဟုတ္ရပါဘူး ကိုက မင္းတစ္ေယာက္ထဲ ၿပန္သြားရမွာ စိတ္မခ်လို႕ ေစာင္႔ေနတာပါ၊ `ေရာ႕ ပိုက္ဆံအိတ္´ ကြ်န္ေတာ္ လက္အစုံဟာ ေလ၏လွ်င္ၿမန္မႈႏႈန္းၿဖင္႔ သြက္လက္စြာ မဒမ္ေငြလွမ္းေပးေသာ ပိုက္ဆံကိုယူၿပီး MRT ကဒ္ကိုေငြၿဖည္႔လိုက္ပါ၏၊ ဒါဘဲေနာ္ အိမ္အထိ လိုက္ပို႔ေပးမယ္ သိလား၊ မနက္ၿဖန္ စေနေန႔ဆုိေတာ႔ ကိုကိုေငြလာမွ ထမင္းစားသိလား၊ ၀က္နံရုိးေျကာ္ လုပ္ေကၽြးဲ႔မယ္၊ pooh အရုပ္ေလး ၀ယ္လာခဲ႔မယ္၊ ေစာင္႔ေနေနာ္သိလား ၊ ကြ်န္ေတာ္ တို႔ႏွစ္ေယာက္ MRT ေပၚသို႕ တက္လိုက္ပါတယ္။
 မဒမ္ေငြ အိမ္နားက MRTကို ေရာက္ေတာ့ မဒမ္က ကြ်န္ေတာ႔ေၾကာကုန္းကို ဆင္းခါနီးတြင္ အုန္းအုန္းဟု ႏွစ္ခ်က္ထုသြားပါ၏၊ ကြ်န္ေတာ္ ဘာမွၿပန္လုပ္ခ်ိန္ မရလိုက္ပါ၊ ကြ်န္ေတာ္ဆင္းၿပီး သူ႕ ေနာက္ လိုက္မယ္ လို႔ ၾကံခါရွိေသး ၊ MRT တံခါးက ပိတ္သြားေလ၏၊ အင္း အင္း  အင္း…………ေယာက်ာၤးေလးၿဖစ္ရတာ မလြယ္ပါလားကြယ္တုိ႕။
ကဲ ကိုေဇာ္ ေရ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ႔ သိပ္ေခ်ာ႔တတ္တာမဟုတ္ဘူး၊ ေခ်ာ႔ကိုမေခ်ာ႔တတ္တာ၊ ဘယ္သူ႕ကိုမွ မေခ်ာ႔ခဲ႔ဖူးဘူး ၊အခု ေရးထားတာေလး စာအေရးအသား မေျပျပစ္ရင္ က်ေနာ္ေတာင္းပန္ပါတယ္ဗ်ာ သူကရီးစားဦး သူကသာခ်စ္သူ သူနဲ႔သာ လက္ထပ္ေတာ႔မွာဆိုေတာ႔ မေခ်ာ႔လဲ အခ်ိန္တန္ရင္ တစ္ေယာက္ေယာက္က စၿပီး စကားေၿပာတာဘဲ၊ သိပ္ၿပီး အထူးေခ်ာ႔မေနရဘူးေပါ႔ဗ်ာ။
 အားလုံးရႊင္လန္း ခ်မ္းေၿမ႕ၾကပါေစလို႕ ေငြလမင္းတို႔က ဆုေတာင္းပါတယ္၊ ရႊင္လန္းခ်မ္းေၿမ႕ၾကပါေစခင္မ်ာ။



Wednesday, March 23, 2011

စစ္ကိုင္းေကာင္းမႈေတာ္ နိမိတ္ျပ

ထံုးသကၤန္းမွ ေရႊသကၤန္း သို ့ေျပာင္းလဲျခင္း ခံရသည့္ စစ္ကိုင္း ေကာင္းမႈေတာ္ ေစတီေတာ္ႀကီးသည္ ယေန ့ ညေန အခ်ိန္ တြင္ မူလထံုးသကၤန္းေရာင္ ကို ျပန္လည္ ဖူးေျမာ္ၾကရသည္ ဟု နိမိတ္ ျပသည္။
ထံုးသကၤန္း မွ ေရႊသကၤန္း ကို ဥာဏ္ေတာ္မွ စတင္ေျပာင္းလဲစဥ္
မူလ ထံုးသကၤန္း ႏွင့္ သပၸယ္ ေတာ္ မူသည့္ စစ္ကိုင္းေကာင္းမႈ ေတာ္ ေစတီ
ၤၤ္္္ Freedom News Group မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။
"စစ္ကိုင္း က လူေတြ ေျပာေျပာေနၾကတယ္. ဘုရားက ညဘက္ နဲ ့မနက္ မိုးလင္းေတြ မွာ ဆိုရင္ ထံုးသကၤန္း ျပန္ျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာ ထင္တယ္။ ညေန ၀င္ရီတေတာရာ ဘုရာကို အေရွ ့ဘက္က ၾကည့္ရင္ ထံုးသကၤန္း နဲ ့ ဘုရား နား က လူေတြက ထံုးသကၤန္း နဲ ့ပဲ ၾကည့္ ခဲ့တာ ၾကာေတာ့ ေရႊ႔ ကို မျမင္ ေတာ့ ပဲ Illusion ျဖစ္တာ လို ့ မံုရြာ တကၠသိုလ္က ေျပာတယ္" ကြန္မန့္တစ္ခုပါ။

Saturday, March 12, 2011

EP and S Pass အေၿခခံလစာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား တိုးၿမွင့္

Local ဝန္ထမ္းမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ား၏ ဝင္ေငြလစာတိုးတက္မွဳမ်ားအတြက္ အားေပးအားေၿမွာက္ၿပဳသည့္ အေနၿဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း အလုပ္ရွင္ Company မ်ားအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္အရည္အခ်င္းၿပည့္ဝေသာ ႏိုင္ငံၿခားသား ကြ်မ္းက်င္အလုပ္သမား ဝန္ထမ္းမ်ား ေရြးခ်ယ္ ခန္႕ထားႏိုင္ရန္ရည္ရြယ္၍ လည္းေကာင္း EP ႏွင့္ S Pass အေၿခခံလစာလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အလုပ္သမားဝန္ၾကီးဌာန (MOM)က တိုးၿမွင့္ မည္ၿဖစ္ေၾကာင္း  သိရွရပါသည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႕မွ အဆိုပါ စည္းမ်ဥ္းအသစ္သည္ စတင္အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳ ရွိမည္ၿဖစ္ၿပီး Spass အတြက္ အေၿခခံ လစာ လိုအပ္ခ်က္မွာ ယခင္ S$1800 မွ S$2000 ကို၄င္း၊ EP အမ်ိဳးအစားမ်ားၿဖစ္သည့္ Q1, P2 ႏွင့္ P1 မ်ားအတြက္ S$2800 , S$4000 ႏွင့္ S$8000 အသီးသီးတိုးၿမွင့္သြားမည္ၿဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္သမားဝန္ၾကီးဌာန ဝန္ၾကီး Mr. Gan  Kim Yongကမေန႕က ပါလီမန္တြင္ ၿပဳလုပ္ေနသည့္ ဝန္ၾကီးဌာန Budget Debate အတြင္းေၾကၿငာသြားၿခင္းၿဖစ္သည္။

ယခုလက္ရွိကိုင္ေဆာင္ထားေသာ EP ႏွင့္ S Pass ဝန္ထမ္းမ်ားအေနၿဖင့္ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ယခင္စည္းမ်ဥ္းအတိုင္း ၁ ႏွစ္မွ ၂ ႏွစ္အထိ သတ္တမ္းတိုးခြင့္ၿပဳမည္ၿဖစ္ၿပီး၊ ေနာက္ပိုင္းသတ္တမ္းတိုးမွဳ မ်ားအတြက္ကိုမူ စည္မ်ဥ္းစည္းကမ္းအသစ္မ်ားၿဖစ္သာဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု ဝန္ၾကီးကဆက္လက္ေၿပာၾကားသြားသည္။

အဆိုပါ စည္းမ်ဥ္းအသစ္၊ အၿခားေသာ ႏိုင္ငံၿခားသား အလုပ္သမားမ်ားကိစၥမ်ား ႏွင့္ ႏိုင္ငံၿခားသား
အလုပ္ကမားမ်ား၏ အရည္အေသြး စသည္တို႕ကို ပါလီမန္အမတ္မ်ားမွာ ဝိုင္းဝန္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ဝန္ၾကီးအေနၿဖင့္ အမတ္မ်ား၏ သေဘာထားတင္ၿပခ်က္မ်ားၿဖစ္သည့္ ကြ်မ္းက်င္ ႏိုင္ငံၿခားသား အလုပ္သမားဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ၿပည္တြင္း ကြ်မ္းက်င္ အလုပ္သမားဝန္ထမ္းမ်ားအၾကား အလုပ္ရရွိမွဳအတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမွဳမ်ားရွိသည္ကို အသိအမွတ္ၿပဳ နားလည္သေဘာေပါက္ေၾကာင္း သို႕ေသာ္ စကၤာပူအေနၿဖင့္ ႏိုင္ငံၿခားသား က်ြမ္းက်င္သူမ်ား ကိုတံခါးပိတ္၍ မၿဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ၿပန္လည္ ေၿဖၾကားသြားပါသည္။


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

အထက္ပါသတင္းတိုသည္ 10/03/2011 ယေန႕ထုတ္ TODAY Newspaper တြင္ သတင္းေထာက္ Esther Ng ေရးသားခ်က္ အေပၚ အတိုခ်ံဳး၍ ဆီေလွ်ာ္ေအာင္ ဘာသာၿပန္ထားၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။ ဘာသာၿပန္မွဳ အဓိပၸါယ္ အနည္းငယ္ လြဲေခ်ာ္ေနၿခင္းရွိခဲ့ပါလွ်င္ နားလည္ခြင့္လႊတ္ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။ က်ေနာ့္အထင္ၿဖင့္ လာမည့္စေန႕ေန႕ ထုတ္ The Strait Time သတင္းစာတြင္၄င္း သတင္းႏွင့္ ပတ္သတ္သည့္ သံုးသပ္ခ်က္ အၿပည့္အစံု ထြက္ရွိလာႏိုင္ဖြယ္ ရွိပါသည္။ အကယ္၍ ထြက္ရွိလာပါက ေနာက္ဆက္တြဲအၿဖင့္ ၾကိဳးစားေဖာ္ၿပေပးသြားပါမည္။ အထက္ပါသတင္းကို မည္သည့္ website တြင္မဆို credit ေပး၍ ေဖာ္ၿပခြင့္ၿပဳပါသည္။

Myanmar in Singapore မွ ဖတ္ရတာေလး တင္လိုက္တာပါ  သိျပီးသားလဲ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မွာပါ ဆားခ်က္လိုက္တာပါ အားလုံး က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ျကပါေစ လို႔ ေငြလမင္းတို႔က ဆုေတာင္းလိုက္ပါတယ္။