Thursday, March 31, 2011

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတၾကီး ဦးသိန္းစိန္

                                                 ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးသိန္းစိန္ၿဖစ္စဥ္က
              ဒုသမၼတမ်ားႏွင္႔အတူ ယမန္ေန႔က က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုေနေသာ သမၼတၾကီး ဦးသိန္းစိန္


ၿမန္မာသကၠရာဇ္၁၃၇၂ခုႏွစ္၊ ခရစ္ႏွစ္ ၂၀၁၁ခု မတ္လ-၃၀-ရက္၊ နံနက္၁၁နာရီ ၊ ၁၅-မိနစ္အခ်ိန္ တြင္၊ ၿပည္ေထာင္စုၿမန္မာႏုိင္၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ ေနၿပည္ေတာ္  ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္ျပီး ထိုအခမ္းအနားကို လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျပင္ ျပည္ေထာင္စု တရား သူႀကီး ခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥ ပေဒဆိုင္ရာ ဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး မ်ား၊ ျပည္ေထာင္ စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္မ်ား၏ ေရွ႔ေမွာက္တြင္၊ သမၼတ က်မ္းသစၥာကို ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတၾကီး ဦးသိန္းစိန္ႏွင္႔ ဒုတိယသမၼတမ်ားၿဖစ္ၾကေသာ သီဟသူရတင္ ေအာင္ၿမင္႔ဦးႏွင္႔ ၊ ေဒါက္တာဆုိင္းေမာက္ခမ္းတုိ႔ က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆိုခဲ႔ၾကၿပီး၊ ၿပည္ေထာင္စုၿမန္မာ ႏုိင္ငံ၏၊ ၂၂ႏွစ္တာမွ် အုပ္စိုးခဲ႔ေသာ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ႔ကို တခန္းရပ္ၿပီး အရပ္သားအစိုးရ သစ္ကို ဦးေဆာင္လိုက္ပါတယ္။

သမၼတၾကီးဦးသိန္းစိန္၏ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

သမၼၾကီး ဦးသိန္းစိန္ကို ၁၉၄၅ခုႏွစ္ဖြားၿမင္ၿပီး၊ စစ္တကၠသုိလ္ အပတ္စဥ္ ၉ မွ သင္တန္းဆင္းကာ တပ္မေတာ္ တြင္ စတင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး။ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္းေရးႏွင့္ ဖြံျဖိဳးေရးပါ တီဗဟုိအ ဖြဲ႕ေခါင္း ေဆာင္အျဖစ္ ၂၀၁၀ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ စတင္လႈပ္ရွားကာ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ အ ေရြးခံၿပီး  အႏုိင္ရခဲ႔သူၿဖစ္သည္။

၁၉၈၈ တပ္မေတာ္မွ အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ ကကၾကည္းတြင္ စစ္ဦးစီးဗုိလ္ မွဴးႀကီး၊စစ္ ဆင္ ေရးကြပ္ကဲေရးမွဴးတာ၀န္မ်ားကုိထမ္းေဆာင္ခဲ့ရၿပီး ၁၉၉၇တြင္ ႀကိဂံေဒသတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္း မွဴး အျဖစ္ တုိးျမွင့္ခန့္ထားျခင္းခံခဲ့ရသည္။

၁၉၉၈တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ၂၀၀၂တြင္ စစ္ေရးခ်ဳပ္ ၂၀၀၃တြင္ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရာထူးအျပင္ ႏိုင္ ငံေတာ္ေအး ခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ အတြင္းေရးမွဴး (၂)၂၀၀၄တြင္ အတြင္း ေရးမွဴး(၁) ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ၂၄-၁၀-၂၀၀၇ ရက္ေန႔မွစ၍ ႏိုင္ငံေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ စတင္တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ ခဲ႔ၿပီး။ လက္ရွိ တပ္မေတာ္ အစိုးရ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ တြင္ အတြင္းေရးမွဴး (၂)၊ အတြင္းေရးမွဴး (၁) ၊ ေခတၱ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အထိ အဆင့္ဆင့္ တာ၀န္ေပး ခန္႔အပ္ျခင္းခံရၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးကို ကြယ္လြန္သြားသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးစိုး၀င္း ထံမွ ဆက္ခံသည္။ 

ႏိုင္ငံေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံရၿပီးသည့္ေနာက္ ၂၀၀၅တြင္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျဖစ္လာၿပီး ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္မ်ားအျဖစ္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံ၊ လာအိုျပည္သူ႕ဒီမို ကရက္တစ္ႏိုင္ငံ၊ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ၊ သီရိလကၤာႏိုင္ငံ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ စသည့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္ၿပီး ရင္းႏွီးခ်စ္ၾကည္ေရး တိုးတက္တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ မၾကာမီက ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ နာဂစ္ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းဒဏ္ခံရသည့္ ျပည္သူမ်ားထံသို႔ ဦးဆံုးေရာက္ရွိ ေသာ အရာရွိႀကီး လည္းျဖစ္ သည္။ အမ်ိဳးသားသဘာ၀ေဘး ကာကြယ္တား ဆီး ေရး ဗဟိုေကာ္ မတီ၏ ဥကၠ႒တာ၀န္ကိုလည္း ပူးတြဲ ထမ္းေဆာင္ခါ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ အျခား လုပ္ငန္း ကိစၥအ၀၀တြင္လည္း အစိုးရအဖြဲ႕ကို ဦးစီးကြပ္ကဲလ်က္ရွိၿပီး။ ယခုအခ်ိန္အထိ (၄၃) ႏွစ္တိုင္တိုင္ စစ္ဆင္ေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ လံုၿခံဳေရး စစ္ဘက္နယ္ဘက္တာ၀န္အသီးသီးကို ထမ္း ေဆာင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေနျပည္ေတာ္ ဇမၻဴသီရိ ျမိဳ ့နယ္မွ ျပည့္သူ့လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ အျဖစ္ အႏုိင္ရ ေရြးခ်ယ္ခံရၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏုိင္ရရွိကာ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္ စုလႊတ္ေတာ္အ စည္းအေ၀းမွ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ေရ႔ြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ျခင္းခံရခါ သူျပည္ ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္းေရးႏွင့္ ဖြံျဖိဳးေရးပါတႀီကီး၏ ဗဟုိအဖြဲ ့ဥကၠ႒ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦး ျဖစ္သည္။ ဇနီးမွာ ေဒၚခင္ခင္၀င္းျဖစ္ၿပီး။ ရင္ေသြး (၃) ဦး ထြန္းကားခါ ။ ယခုအခါတြင္ေနျပည္ေတာ္ ရွိ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတအိမ္ေတာ္ တြင္ ေနထိုင္ လွ်က္ရွိ ပါသည္။

မည္သို႔ပင္ၿဖစ္ေစခါမူ ၿပည္ေထာင္စုၿမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား ၿဖစ္သည္႔အားေလွ်ာ္စြာ ၿပည္ေထာင္စုၾကီး၏ သမၼၿဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတၾကီး ဦးသိန္းစိန္ကို ၾကိဳဆိုလိုက္ၾကပါဆုိ႕လားခင္မ်ာ။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတၾကီးအပါ၀င္ ၿပည္ေထာင္စုသားမ်ားအားလုံး ရႊင္လန္းခ်မ္းေၿမ႔ၾကပါေစေ ၾကာင္း ေငြလမင္း တုိ႕က ဆုမြန္ေတာင္းလိုက္ပါတယ္၊ ရြႊင္လန္းခ်မ္းေၿမ႕ၾက ပါေစခင္မ်ာ..။

12 comments:

အဂၤါဟူး said...

လူမေျပာင္းေသာလည္း မူကေလးေျပာင္းၿပီး တိုင္းျပည္တိုးတက္ပါေစ။ တိုင္းသားျပည္သူ လူအမ်ား က်န္းမာခ်မ္းသာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါေစ။

ေခ်ာ(အစိမ္းေရာင္လြင္ျပင္) said...

ၾကိဳဆိုသည္ျဖစ္ေစ မၾကိဳဆိုသည္ျဖစ္ေစ ျဖစ္တာက ျဖစ္လာျပီေလ။
လာျခင္းေကာင္းေသာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼၾကီးျဖစ္ပါေစ.. ျပည္သူ႕အက်ိဳးကို ဘယ္သူ႕မ်က္ႏွာမွ မေထာက္ဘဲ ၾကည္႔ရႈတဲ႔ သမၼတေကာင္းတစ္ေယာက္ ျဖစ္လာပါေစလို႔ ဆုေတာင္းရမွာေပါ႕ေလ။

ဘုရင္ခံေက်ာက္ said...

သမၼတၾကီးကို ၾကိဳဆိုတဲ့အေနနဲ႔ သူ႔ဆံပင္ ပုံေတာင္ ထားမလို႔...

Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! said...

ဘယ္သူပဲ ၿဖစ္ၿဖစ္ ေကာင္းေသာေၿပာင္းလဲၿခင္း ၿဖစ္ဖို႕ပဲ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ သတင္းေလးအတြက္ ေက်းဇူးပါေနာ္..။
ေကာင္းေသာေန႕ေလးၿဖစ္ပါေစ။

ေစာ(အဝါေရာင္ေျမ) said...

အင္း အမိျမန္မာျပည္ကေတာ့ ျပင္းထန္တဲ့ ငလွ်င္ႏွင့္ အတူ ၾကိဳဆိုေနပါတယ္။
:(

ေမာင္မ်ိဳး said...

စိတ္ေကာင္းကေလး ၀င္ပါေစပဲ ဆုေတာင္းရေတာ့မွာေပါ့ေလ ။ ဟူးးး

ခ်မ္းခ်မ္း(ရြာသူေလး) said...

အင္း
ျပည္သူေတြရဲ ့..
ကံေကာင္းခ်ိန္ေလး ျမန္ျမန္ေရာက္၇ွိပါေစ
စား၀တ္ေနေရးအဆင္ေျပၾကပါေစ

အလင္းသစ္ said...

အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ေျပာင္းလဲမႈတစ္ခုကို
လက္ခံၾကိဳဆိုပါတယ္။။။သတင္းေလးတင္ျပေပးတာေက်းဇူးတင္ပါတယ္။။။။

ေဒါင္းမင္း said...

ႀကိဳဆိုပါတယ္။တိုင္းျပည္ကိုေက်ာသားရင္သား
မခြဲျခားပဲအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ပါေစလို႕ဆုေတာင္းပါတယ္။

ေမာင္ေလး said...

ျကိုဆိုပါတယ္ဗ်ာ....ျကိုဆိုပါတယ္....။ျကိုဆိုတာမွ ဟိုး
၂၀၀၈ ကတည္းကျကိုဆိုထားျပီးသား....:P

ကိုေဇာ္ said...

ကိုယ့္ဇာတ္ ကိုယ္ ႏိုင္ေအာင္ ကႏိုင္ပါေစ။
ျပည္သူ လူထု အေပၚမွာ တကယ္ ေမတၱာထား ႏိုင္ပါေစ။

မိုးခါး said...

လက္ေတြ႕မွာ အလုပ္နဲ႕ သက္ေသျပႏုိင္ပါေစ ဆႏၵျပဳပါတယ္ ..