Wednesday, November 17, 2010

ဥစၥာေစာင္႔ႏွင္႔ သိုက္နန္းရွင္ ဇာတ္သိမ္းပိုင္း

ထုိင္းေလယာဥ္ကြင္းထဲမွ အယုဒၶယ နဂါးသိုက္နန္း ပုံ


ဘိုးဘိုး သိုက္ကရလာတာေတြ ဘယ္လိုခြဲေ၀ယူတုန္း ဘုိးဘိုးကဘာရတုန္း ၊ အင္းဟုတ္ သားေနာ္ ၊ စကားေတြေခ်ာ္ေနတာ ဘိုးဘိုးက ေငြဒဂၤါးၿပားရတယ္ ၊ တစ္ေယာက္ကို ႏွစ္ပိႆာေလာက္ ရွိမယ္ထင္ပါတယ္ ၊ ဘိုးဘိုးဆရာက တန္းခြဲေပးတာလား၊ ဘယ္က သာကြယ္ ၊ သိုက္တူးလို႕ရရင္ တန္းၿပီး ယူလို႕မရပါဘူး ၊ အစီအမံေတြကို လုပ္ရေသးတယ္ ကြဲ႕ ၊ ေငြယားတို႔ ေဆးယားတုိ႕ ဆိုတာေတြရွိေသးတယ္။

 ေငြယားဆိုတာက အဲဒီေငြေတြ ဒါမွမဟုတ္ ပစၥည္းေတြကို ကိုင္လိုက္တာနဲ႕ ယားတာဘဲ ၊ တခ်ိဳ႕က်ေတာ႔ ကိုင္ရုံနဲ႕ မယားဘူး သုံးမွယားတယ္ ၊ ေၿပာရရင္ရွည္ေတာ႔မယ္ကြယ္႔ ဒီလိုကြယ္ ေဗဒင္ေလးပုံဆိုတာ ေၿမးၾကားဖူးသလား ၊ ၾကားဖူးတာေပါ႔ တိတိက်က်ေတာ႔မသိဘူး ၊ အင္း ေဗဒင္ေလးပုံတဲ႔ သာမ ၊ ယဇု ၊ ဣရု ၊ အထဗၺဏ ၊ ဆိုတဲ႔ ေဗဒင္ေလးပုံ ရွိတယ္ ၊ အဲဒီေဗဒင္ပညာကို တီထြင္ခဲ႔တဲ႔ ပုဂၢိဳလ္ေတြဟာ ရေသ႔ေတြကြယ္႔ အိႏၵိယႏုိင္ငံ ဟိမ၀ႏၱာ ေတာင္တန္းမွာ ေနထုိင္ၾကတဲ႔ ဟင္ဒီ၀ါဒီ ရေသ႔ၾကီးေတြဘဲ ၊ သူတို႔ေတြဟာ ဘယ္ခုႏွစ္ေလာက္က တည္းက ေဗဒင္ပညာရပ္ေတြကို တီ္ထြင္ခဲ႔တယ္ဆုိတာ တိတိက်က် ယခုတိုင္ပညာရွင္ ေတြမသိရေသးဘူူး ဗုဒၶဘုရားမပြင္႔ေပၚမွီကတည္းက ရွိခဲ႔တယ္ဆိုတာ ပိဋကေတာ္ၿမန္မာ ၿပန္ေတြမွာေတြ႕ဖူးတယ္။

အေလာင္းေတာ္ေမြးေတာ႔ ေတာထြက္ၿပီး ဘုရားၿဖစ္မယ္လုိ႕ ေဟာခဲ႕တဲ႔ ေကာ႑ည ရဲ႕အႏြယ္ေတြၿဖစ္တဲ႔ ေကာ႑ညပုဏ္ဏား အႏြယ္ေတြဟာ ေဗဒင္ ပညာကို ဆုံးခမ္းတုိင္ေအာင္သင္ယူခဲ႔တဲ႔ အႏြယ္ေတာ္ေတြလို႔ သကၠဘာသာနဲ႔ေရးထားတဲ႔ ကရာဇိသွ်ာမူနတီး (နပ္ပတ္တီးေဗဒင္က်မ္း)အဖြင္႔မွာေရးထားတယ္ ၊ ယခုတိုင္လဲ အဲဒီ အႏြယ္ေတာ္ေတြဟာ အိႏၵိယႏုိင္ငံ ဘီဟာၿပည္နယ္နဲ႕ ၊ ပန္ဂ်ပ္ၿပည္နယ္ေတြမွာ က်န္ရွိေန ေသးတယ္လို႕ ဆိုတယ္ကြယ္ ၊ မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ ေၿပာတာကေတာ႔ အခုေတာ႔ ေကာ႑ညအႏြယ္ေတြဟာ နတ္ဆရာအၿဖစ္အသက္ေမြး ေနတယ္လို႔ ေၿပာတာပါဘဲ ။

 ဘိုးဘိုး ေငြယားေလ ဘယ္လိုၿဖစ္တာတုန္း၊ ေအးပါကြယ္ ေငြယားပါဘဲ ေၿပာပါ႔မယ္ ေရးမွာ သာလိုက္ေရးထားပါ ၊ ေဗဒင္က်မ္းေလးေဆာင္ကို ၿပဳစုတဲ႔ ရေသ႔ေတြဟာ စုစုေပါင္း ရွစ္ေသာင္းရွိတယ္လို႔ ဆိုတယ္ကြယ္ ၊ သာမဆိုတဲ႔က်မ္းမွာ ေတာေတာင္ေရေၿမတုိ႔ရဲ႕ နိ မိတ္လကၡဏာေတြတဲ႔ ၊ ယဇု ဆိုတဲ႔က်မ္းမွေတာ႔ ဘဂ၀ါဂီတက်မ္းေတြတဲ႔ ေတာေတြ ေတာင္ေတြကိုေစာင္႔တဲ႔ နတ္ေတြကို ပူေဇာ္ပုံပူေဇာ္နည္းေတြေရးထားတယ္ ဆိုတယ္ ၊ ဣရု က်မ္းဆိုတာကေတာ႔ အမ်ိဳးမ်ိဳးေၿပာၾကပါတယ္ကြယ္ ၊ သခင္ဘေသာင္းရဲ႕ ဘာသာၾကီး ေလးခု အႏွစ္သာရမွာ ေရးထားတဲ႔အတိုင္းဆိုရင္ေတာ႔ သူဟာလဲ ယဇ္နတ္ပူေဇာ္ဖို႔ ေရး စပ္သီကုံးထားတဲ႔ ကဗ်ာက်မ္းတစ္မ်ိဳးဆိုပါေတာ႔။

 အထဗၺဏဆိုတဲ႔ ေဗဒင္က်မ္းကေတာ႔ အရမ္းစုံတဲ႔ က်မ္းေပါ႔ ေဗဒင္ပညာ ၊ ေ၀ဒင္ပညာ ၊ စုန္းအတတ္ ၊ ကေ၀အတတ္ ၊ အဂိၢရက္ အတတ္ ၊ ေနၾကတ္ ၊ လၾကတ္ ၊ နကၡတ္ၾကတ္ ၊ ေနသြား၊ လသြား၊ နကၡတ္သြား အင္း ၊ အုိင္၊ ခလွဲ႔ ၊ လက္ဖြဲ႔ ၊ အေဆာင္ ၊ ယၾတာ ၊ ကာယသိဒၶိ ၊ ပီယသဒၶိ ၊ ရာဇသွ်ိဳ ၊ ဣတၳိသွ်ိဳ ၊ပီယသွ်ိဳ ၊စတဲ႔အတက္ပညာေတြ အသားလႈတ္က်မ္း ၊ အိမ္မက္တိတၳဳံ ၊ ခ်ေတာင္ဘို႔ ၊ ပ်ားစြဲ ၊လင္းတနား ၊ စသၿဖင္ စသၿဖင္႔ ေကာင္းက်ိဳးဆိုးက်ိဳးေတြကို ေဟာတဲ႔ က်မ္းတဲ႔ ၊ ဘိုးဘိုး ေဗဒင္နဲ႔ေ၀ဒင္ဆိုတာ မတူဘူးလား၊ မတူပါဘူးကြဲ႕။

ေ၀ဒင္ပညာဆိုတာ ေဗဒင္နဲ႔မတူဘူး သူကအိႏၵိယက လာတဲ႔ပညာပါ ၊ ေနနဲ႔လရဲ႕သြားလာပုံကို ၾကည္႔ၿပီး ဇာတာပုံခ်ၿပီး ေဟာတာကြယ္ ဒီေနရာမွာ ေဟာပုံက မတူဘူး တခ်ိဳ႕ကေနသြား တဲ႔လမ္းေၾကာင္းကို ၾကည္႔ၿပီးေဟာတာကို စန္းအေဟာလို႔ေခၚတယ္ လသြားတာ ကိုၾကည္႔ၿပီး ေဟာတာကိုေတာ႔ လာဘ္အေဟာတဲ႔ ဒါေၾကာင္႔ဇာတာပုံေတြမွာလာဘ္ ဆိုတာေလး ပါတာ အိႏၵိယမွာ ယေန႔တိုင္ ဒီပညာေတြထြန္းကားေနတုန္းဘဲ သူတို႔ကေတာ႔ ေနသြားတာကိုၾကည္႔ေဟာတယ္ စန္းအေဟာေပါ႔ကြယ္ ဘယ္လိုဘဲ ေဟာေဟာ ႏွစ္ခုလုံးကို ေ၀ဒင္ပညာေခၚပါတယ္ ၊ ေဗဒင္ပညာဆိုတာက ၿမန္မာၿဖစ္ပါ၊ ေမြးသကၠရာဇ္ကို တည္ၿပီး ၇နဲ႔စား ၈နဲ႔စား ေပါင္းေၿမာက္ စသၿဖင္႔ၾကည္႔ရႈသုံးသပ္ ေဟာတာကို ေဗဒင္ပညာကြယ္႔ ။

အဲဒီေဗဒင္ေလးပုံမွာ အထဗၺေဗဒင္က်မ္းဟာ အင္မတန္က်ယ္၀န္းတယ္ ၊ က်မ္းစာၿပဳစုမဲ႔ ရေသ႔ရွစ္ေသာင္းထဲက ေလာကီအတတ္ေပါင္းစုံကို တတ္ေၿမာက္တဲ႔ လက္ေရြးစင္ ရေသ႔ ၾကီး ၁၈ပါးကို ေရႊးထုတ္ၿပီး အခုေၿပာမဲ႔ အထဗၺဏ ေဗဒင္က်မ္းကိုေရးခဲ႔တာဘဲကြယ္ ၊ အဲဒီ ရေသ႔ၾကီးေတြဟာ သူတို႔ေရးတဲ႔ က်မ္းစာေတြထဲက အတုိင္းဟုတ္မဟုတ္ ၿဖစ္မၿဖစ္ကို စမ္း စစ္တဲ႔အေနနဲ႕ ေငြေတြသြန္းလုပ္ခဲ႔ၾကတယ္။

 ေနာင္လူေတြ ဒီပညာရပ္ေတြကို ေလ႔လာ လိုက္စားတဲ႔လူေတြ ဒီပညာရပ္ေတြကို ကုန္ေအာင္သင္ယူႏုိင္ေစဖို႔ ၊ အက်င္႔သီလေကာင္း ၿပီး ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ ၿပဳလုပ္ေစဖို႔ ၊ စတဲ႔စတဲ႔ အေၾကာင္းေတြကို ၾကည္႔ၿပီးေတာ႔ ကိုင္ရင္ယားတဲ႔ ေငြယားေတြ ၊ သုံးရင္ယားတဲ႔ နတ္ယားေတြ ၊ ယူသုံးၿပီး ၿပန္မထားရင္ ယားတဲ႔ သစၥာယားေတြ ၊ ေနာက္တစ္ခုအတတ္ပညာေတြနဲ႔ ဆိုင္တဲ႔ အင္းယားဆိုတာ လဲရွိေသးတယ္ အဲလိုဟာေတြကို ဖန္တီးထားခဲ႔တယ္ ၊ အဲဒါေတြကိုႏုိင္နင္းတဲ႔ ေၿဖေဆး နည္းေတြကိုလဲ အထဗၺေဗဒင္က်မ္းမွာ အကုန္ထည္႔ေရးထားခဲ႔တယ္ ၊ သေဘာကေတာ႔ ဒီပညာေတြကို မတတ္ဘဲ ၊ ဒီပစၥည္းေတြကိုသုံးလို႕မရဘူးလို႔ေၿပာခဲ႔ခ်င္တာေနမွာေပါ႔။

 ဘုိးဘုိး သစၥာယားဆိုတာက ေခတၱယူသုံးလို႕ရတယ္ေပါ႔ ၊ ေအးေလ ယူသုံးလို႕ရတယ္ ယူ သုံးၿပီး ၿပန္မထားမွ ယားတာ ၊ တခါမွမၾကားဖူးပါဘူးဘိုးဘိုးကလဲ  ရွိလို႔လား ရွိတာေပါ႔ကြယ္ ၊ မင္းကသာမၾကားဖူးတာပါကြယ္ ၊ ၿမန္မာၿပည္မွာ အဲလိုေရႊထည္ေငြထည္ေတြကို ငွားၿပီး သုံးလို႔ ရတဲ႔ေနရာ ဘိုးဘိုးသိခဲ႔တာေတြကို ေလးေနရာေလာက္ရွိတယ္ ၊ အထင္ရွားဆုံးက ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕က ေက်ာက္ေသတၱာဘုရားဟာ အထင္ရွားဆုံးေပါ႔ ၊ အဲဒီဘုရားမွာ ခုတိုင္ ေက်ာက္ေသတၱာၾကီးရွိေသးတယ္ ဟိုတုန္းက အဲဒီအထဲမွာ ေရႊထည္ပစၥည္းေတြ အားၾကီးေရာ။

 လူေတြက ရွင္ၿပဳမယ္ ရဟန္းခံမယ္ဆုိရင္ အဲဒီေသတၱာၾကီးထဲဟာ ရတနာပစၥည္းေတြကို ငွားရမ္းၿပီး ရွင္ေလာင္းေတြ ပဥၨင္းေလာင္းေတြကို ဆင္ေပးၾကတယ္ ၊ ၿပီးေတာ႔ ၿပန္ထားတယ္ ဘာမွမၿဖစ္ပါဘူး ၊ ေနာက္ပိုင္းေတာ႔ လူေတြက ယုတ္မာၿပီး အေခ်ာင္လိုခ်င္လာေတာ႔ ၿပန္မထားၾက အဲလိုနဲ႕ အဲဒီေသတၱာၾကီးမွာ ဘာမွမရွိေတာ႔တာ ၊ ဒါဆိုယူသြားတဲ႔လူေတြက အထဗၺဏ ေဗဒင္က်မ္းထဲက ဟာေတြကိုတတ္လို႔ ယူႏုိင္တာေပါ႔ အင္းၿဖစ္ႏိုင္တာေပါ႔ကြယ္ ။ မတတ္ဘဲနဲ႔ ခုိးယူသြားၿပီး အေသခံတဲ႔လူမိုက္ေတြလဲ ရွိမွာေပါ႔ ။

ဒါနဲ႔ဘိုးဘိုးတုိ႔သိုက္ထဲက ရလာတဲ႔ ဥစၥာေတြနဲ႕ ဒီအထဗၺဏေဗဒင္က်မ္းကို ၿပဳစုခဲ႔တဲ႔ ရေသ႔ၾကီး ေတြနဲ႕က ဘယ္လိုဆက္စပ္တာတုန္း အင္း မင္းကိုဘိုးဘုိးေၿပာဖူးတယ္ေလ ၊ ေငြဒဂၤါးေတြရခဲ႔ တယ္ဆိုတာ ၊ ရတနာပုံ ေဒါင္းဒဂၤါးေတြမဟုတ္ဘူးကြဲ႕ ၊ ဘုိးဘိုးတို႔ရခဲ႕တဲ့ ေငြဒဂၤါးၿပားေတြက အၾကီးၾကီးေတြကြ ဘယ္ေလာက္ၾကီးလဲဆုိရင္ တခ်ိဳ႕အၿပားေတြက သူငယ္ေတာ္အက ကတဲ႔အခါ  သူငယ္ေတာ္ မင္းသားေလး လည္ပင္းမွာဆြဲထားတဲ႔ အၿပားေလာက္ကိုရွိတယ္ ၊ တခ်ိဳ႕က ဒဂၤါးလို႔သာ ေၿပာတာအ၀ိုင္းမဟုတ္ဘူူး ၊ ေလးေထာင္႔ေတြ ၊ သုံးေထာင္႔ခြ်န္ေတြ ဒါေတြကို သိုက္အၿပင္ကို ေရာက္ေတာ႔ဆရာက စုပုံေစတယ္ ၊ ဘိုးဘိုးတုိ႔သယ္လာတဲ႔ အိတ္၁၉လုံးကို သြန္လိုက္တာ အပုံကခါးေလာက္ကို ရွိတယ္။

 ၿပီးေတာ႔ ဆရာဟာ ဘိုးဘိုးတို႔ကိုေၿပာတယ္ ၊ ဒါဟာ ခုနက ရေသ႔ၾကီးေတြရဲ႕ပစၥည္းေတြတဲ႔ ၊ ဒဂၤါးေတြမွာ တခ်ိဳ႕က စႏၵရီရုပ္ပါတယ္ ၊ တခ်ိဳ႕က ၿမန္မာ စာအကၡရာေတြထဲက “သ”လိုလို “တ”လိုလို“ဟ”လိုလိုပါတယ္ ၊ ဒါေၾကာင္႔ဆရာဟာ ဒီေငြေတြဟာ သုံးလုိ႔မရေသးဘူးလို႔ဆိုတယ္ ၊ ဒီေငြသားေတြဟာ ေရွးရေသ႔ေတြစီရင္ထားလို႔မုိ႕ ၊ ေငြမွာေစာင္႔တဲ႔ အေစာင္႔သီးသန္႔ ရွိေသးတယ္တဲ႔ ၊ အဲေငြေတြဟာ သုံးရင္ယားတဲ႔ ေဆးယားေတြတဲ႔ ၊ ဒါေၾကာင္႔ေၿဖ ေဆး လိုတယ္လို႔ဆိုတယ္ကြယ္ ၊ ဒါဆိုဒဂၤါးၿပားေတြက တစ္ေယာက္ထဲ သြန္းထားတာမဟုတ္ဘူး ေပါ႔ ၊ အင္းေပါ႔ ရေသ႔ဆရာၾကီးေတြ ၁၈ပါး စီရင္ခဲ႔တာ ၊ သူတုိ႔ရဲ႕မူပိုင္သေကၤတေတြ ရွိတယ္ ၊ အဲဒီ သေကၤတဆိုတာ ဆရာေၿပာမွဘိုးဘိုးတုိ႔ သိရတာ ၊ ဘူမိရတ္က်မ္းမွာပါတယ္ကြဲ႕ ၊ ဘူမိရတ္က်မ္း ဆုိတာလဲ အထဗၺဏ ေဗဒင္က်မ္းထဲက က်မ္းငယ္တစ္ေစာင္ပါကြယ္ ၊ အဲဒါဆို အဲဒီ၁၈ပါးလုံးကို ဘုိးဘိုးသိလား ၊ သိတာေပါ႔ ေၿပာၿပမယ္ကြယ္ ။

ဘိုးဘိုမွတ္စုစာအုပ္ထဲမွာ ဒီရေသ႔ၾကီးေတြအေၾကာင္းမွတ္ထားတယ္ က်ီးသဲေလးထပ္  ဆ ရာေတာ္ၾကီးေရးခဲ႔တဲ႔ စြယ္စုံေက်ာ္ထင္ပုစၦာက်မ္းရဲ႕ စာမ်က္ႏွာ ၂၈၆ ၊ ပုစၦာအမွတ္ ၄၂၈ကို မွာ ၊ “ေငြယားလည္းသတ္ ၊ ဘူမိရတ္ ၊ အတတ္ဘယ္ေဗဒင္ထြက္နည္း။” ဆိုတဲ႔ ပုစၦာပါတယ္ အဲဒီပုစၦာအတုိင္း ေၿမးကိုေၿပာၿပမယ္ ၊ အထဗၺဏ ေဗဒင္က်မ္းကို ၿပဳစုေတာ္မူတဲ႔ ရေသ႔ဆရာ ၾကီးမ်ားဟာ သူ႔တုိ႔ၿပဳစုတဲ႔က်မ္းစာေတြကို ေနာင္လူေတြ အပူအပင္ကင္းကင္းနဲ႔ သင္ယူႏုိင္ ေအာင္ ၊ သီလရွိတဲ႔လူေတြ ေကာင္းမႈၿပဳႏုိင္ေအာင္ဆုိၿပီး သူတို႔ၿပဳစုခဲ႔တဲ႔ က်မ္းစာေတြထဲမွာ ပါတဲ႔ ေငြလုပ္နည္းသြန္းနည္းေတြအတုိင္း ေငြေတြသြန္းလုပ္ေပးခဲ႔ၾကတယ္။

 ေနာင္လူေတြ ဟာပညာလဲတတ္ ၊ ဥစၥာလဲရတဲ႔အခါ သူတို႔ရဲ႕ေက်းဇူးရွင္ဟာ ဘယ္သူလဲဆိုတာ သိရ ေအာင္ကိုယ္ပိုင္အမွတ္အသား ေလးေတြထားခဲ႔တယ္ကြဲ႕ အဲဒီထဲက ေခါင္းေဆာင္ရေသ႔ၾကီး ဘြဲ႔နာမည္က သာသန တဲ႔ သူသြန္းခဲ႔တဲ႔ေငြေတြက ေက်ာဘက္နဲ႔၀မ္းဘက္ တစ္ခုခုမွာ “ဃ”အကၡရာ “လ”အကၡရာ “က”အကၡရာ တစ္ခုခုပါတယ္ ၊ သူေငြေတြက ကိုင္တာနဲ႔ ယား တယ္ ၊ တဗၺရေသ႔ၾကီးေငြကေတာ႔ တံဆိပ္လိုလိုဘုေလးေတြပါတယ္ ၊ နာဂီသကၡ ရေသ႔ၾကီး သြနး္ခဲ႔တဲ႔ေငြေတြက်ၿပန္ေတာ႔ “သ”အကၡရာ၃ခုပါတယ္ကြယ္ ၊ သုဇနရေသ႔ၾကီးေငြကေတာ႔ “က”အကၡရာပါတယ္ ၊ စိၾတရေသ႔ၾကီးေငြေတြကေတာ႔ ဂဠဳန္တံဆိပ္နဲ႔ ၊ အ႒နံရေသ႔ၾကီးေငြ ေတြကေတာ႔ တံဆိပ္မပါဘူး ေလးေထာင္႔ပုံ အေခ်ာင္းေတြ အေၿမာင္ေတြကြဲ႕ ဒီရေသ႔ၾကီး အထိ ေငြေတြကေတာ႔ ကိုင္တာနဲ႔ယားနဲ႔ ေငြယားအမ်ိဳးအစားေတြကြဲ႕၊ သူ႔ေရးခဲ႔တဲ႔ ေဗဒင္က်မ္းထဲက ေၿဖနည္းကိုမသိရင္ ကိုင္တာနဲ႕ယားတာဘဲ ၊ သိတဲ႔လူကေတာ႔ သုံးရုံဘဲ ၿပႆနာမရွိဘူးကြယ္ ။

ေနာက္ရေသ႔ၾကီးကေတာ႔ ေကာကၠစိႏၵရေသ႔ကြယ္ စႏၵရီရုပ္ပါတယ္ ၊ ေနာက္တစ္ပါးက တိစိ တၱသြာသု ရေသ႔တဲ႔ သူကေတာ႔ ေငြေတြမကဘူး ေရႊေတြလဲသြန္းခဲ႔ေသးတယ္ ၊ အဂၢိရတ္ ပညာရပ္မွာပါတဲ႔ ေရႊဖမ္းနည္းဟာ ဒီရေသ႔ၾကီးစီရင္ခဲ႔တာ ၊ တံဆိပ္အမွတ္အသားမပါဘူး ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕နားက ေက်ာက္ေသတၱာဘုရားမွာ ေက်ာက္ေသတၱာနဲ႔ထားခဲ႔ ေရႊထည္ ေငြထည္ေတြဟာ သူ႔သြန္းခဲ႔တာေပါ႔ကြယ္ ၊ သူကေတာ႔ေငြယား အမ်ိဳးအစားမဟုတ္ဘူး သစၥာယားေခၚတယ္ ၊ ငွားသုံးလို႔ရတယ္ ကတိအတိုင္း ၿပန္လာမထားရင္ေတာ႔ ယားတယ္ ဗ်ာ ၊ သူထားခဲ႔တဲ႔က်မ္းစာကို သင္ယူတတ္ေၿမာက္တဲ႔ လူေတြက နည္းသိၿပီး ယူသုံးရင္ေတာ႔ ရတယ္လို႔ဆိုတယ္ကြယ္။

 ေနာက္တစ္ပါးက သံသာ၀ိသုရေသ႔ သူ႕ရဲ႕ေငြေတြ မွာေတာ႔ “၀”အကၡရာပါတယ္ ၊ တကၠ ရေသ႔ၾကီးရဲ႕ေငြကေတာ႔ အမဲေရာင္ ဒါမွမဟုတ္ရင္ မဲညစ္ညစ္ေတြ ၊ ကတၱိရေသ႔ ၾကီးရဲ႕ေငြေတြကေတာ႔ အ၀ိုင္းေတြဆိုရင္ “ဠ”အကၡရာ ႏွစ္ခ်က္ပါတယ္ ၊ ၾတိဂံ စတုဂံ ပုံေတြဆိုရင္ေတာ႔ “၀”အကၡရာနဲ႕ေလ ၊ ယသိႏၵရေသ႔ၾကီးရဲ႕ ေငြေတြကေတာ႔ “ပ၊ဖ”တခုခုပါတတ္တယ္ ၊ ဂႏၶရီရေသ႔ၾကီး စီရင္ခဲ႔တဲ႔ ေငြေတြကေတာ႔ “၀” အကၡရာပါတယ္ကြဲ႕ ၊ အ၀ိုင္းေတြလို႔ဆိုတယ္ အေလးခ်ိန္ ၅၀က်ပ္သားရွိတယ္လို႔ ဆိုတယ္ကြယ္ ၊ ေကာကာလိက ရေသ႔ၾကီးကေတာ႔ စႏၵရီပုံပါတဲ႔ ေငြေခ်ာင္းေတြကိုသြန္းခဲ႔တယ္လို႔ ဆိုတယ္ကြဲ႕။

 ေငြယားဟာ ကိုင္ရင္ယားတယ္ ၊ သုံးရင္ေသတယ္ ၊ သစၥာယားက ၿပန္မထား ရင္ေသတတ္တယ္ ၊ ယားတတ္တယ္ ၊ ေဆးယားကေတာ႔ သုံးရင္ယားတယ္ ၊ အင္းယား တုိ႔ ဘာတုိ႔ကေတာ႔ကြယ္ အဘုိးမသိပါဘူး ၊ မွတ္ထားဖူးတာလဲ မရွိခဲ႔ဘူးကြယ္ ၊ ဘိုးဘိုးတစ္ေယာက္ထဲမသိတာမဟုတ္ဘူး ဘုိးဘုိးဆရာလဲ အဲဒါကိုမသိဘူး ၊ ဘိုးဘိုးဆရာရဲ႕ ဆရာက အင္းယားေၾကာင္႔ ေသြးအန္ေသသြားတာလုိ႔ ဆရာေၿပာခဲ႔တယ္ကြယ္ ။

ဒါဆိုသိုက္ထဲကို ဒီေငြေတြ ဘာလို႔ေရာက္ေနသလဲ ဘုိးဘိုး၊ အုိဒါကေတာ႔ကြယ္ သုိက္ဆိုတာ ဘုရားပစၥည္းေစာင္႔တဲ႔လူ ရွိသလို ၊ မသူေတာ္ေတြယူသုံးမွာ စိုိးလို႔ ေစာင္႔တဲ႔ သိုက္လဲ ရွိဟန္တူပါရဲ႕ ဘုိးဘိုးတို႔ တူးခဲ႔တဲ႔ သိုက္ထဲမွာ ဒီတစ္သိုက္သာ ဒီလိုေငြေတြေတြ႕ခဲ႔ဖူးတယ္ ဘုိးဘိုး ဆရာေၿပာတာကေတာ႔ ဒီေငြေတြဟာ သိုက္နန္းရွင္က ေလာဘၾကီးၿပီး ေတြ႕တာ ေတြလိုက္ယူ သိမ္းထားတာလို႔ ေၿပာတာဘဲ ၊ ဟုတ္ေလာက္တယ္ကြဲ႕ သူတုိ႕လဲလူလိုဘဲ ေလာဘေတာ႔ ရွိရွာမွာပါဘဲ ၊ ဘုိးဘိုးတို႔ရခဲ႔တာ ဒီေငြေတြၾကီးလား ေဒါင္းဒဂၤါးေလးဘာေလး မပါဘူးလား ၊ ပါပါသေကာကြယ္ ၊ ရတနာပုံ တစ္သုံးဒဂၤါးေတြမွ ထပ္လို႔။

ေငြေတြကိုဘယ္လိုခြဲေ၀ၾကလဲဘိုးဘိုး ၊ သိုက္ကရတဲ႔ေငြေတြကို ဘုိးဘိုးတို႔တည္ေနတဲ႔ ဘုရားနားမွာ ပုံတယ္ကြယ္ ၊ ဆရာကၾကည္႔ၿပီး သေကၤတပါတဲ႔ ေငြေတြကို သီးသန္႔စုပုံေစတယ္ ၊ မပါတာေတြကေတာ႔ အဲဒီညမွာဘဲ ေ၀ယူလိုက္ၾကတယ္ ၊ ဆရာကေတာ႔ ညာတကုတ္ေလးရယ္ ၊ ကြမ္းအစ္ၾကီးတစ္လုံးရယ္ ၊ လင္ဗန္းရယ္ ၊ ေနာက္တစ္ခုက အေဆာင္တခုပါဘဲကြယ္ ေတာက္တဲ႔ လိုလို ၊ အိမ္ေၿမာင္လိုလို အေဆာင္တစ္ခုရယ္ကို သူယူတယ္ ၊ ေငြေတြကိုေတာ႔ ေ၀ပုံက်အတုိင္းယူပါတယ္ ၊ ဒါေပမဲ႕ဘိုးဘိုးတုိ႔လိုသုံးတာမဟုတ္ဘူး ၊ အကုန္လွဴၿပစ္တာ ၊ ထူးထူး ဆန္းဆန္း ပစၥည္းတုိ႔ ၊ ရတနာတို႔ဆိုရင္ေတာ႔ သူက၀ါသနာပါတယ္ ၊ အဲလိုဟာေတြကို ေဆာင္လဲ ေဆာင္ထားေလ႔ရွိတယ္။

ဘိုးဘိုးရဲ႕ ဆရာဟာ ရခုိင္ၿပည္က အန္းမွာေနတာ ၊ နာမည္အရမ္းၾကီးတယ္ ၊ ဘယ္လိုအစြမ္းသတၱိေတြေၾကာင္႔ရယ္ မသိဘူး ၊ သူ႔ကိုေသနတ္ နဲ႔ၿပစ္တာ ၊ က်ည္မထြက္ဘူးကြယ္ ၊ ဘိုးဘိုးတခါက အန္းကိုတာ၀န္နဲ႔သြားတုန္း ၊ ေသနတ္နဲ႕ သူ႕ကိုၿပစ္ခုိင္းတယ္ ၊ လုံး၀ကိုၿပစ္လို႕မရဘူး ၊ ေၿခာက္လုံးၿပဴးဆိုတာ ဆုံလည္လည္သလို လည္ေနတယ္ တေၿခာက္ေၿခာက္နဲ႕ ၊ အဲလိုထူးဆန္းတဲ႔ အေဆာင္အေယာင္ေတြေၾကာင္႔ ၿဖစ္မယ္ထင္တယ္ ၊တံဆိပ္အမွတ္အသားပါ ေငြေတြကေတာ႔ အုတ္ဖုတ္ဘုိ႔တူးထားတဲ႔ ေၿမကြ်င္းၾကီးထဲကို ထည္႔ၾကတယ္ ၊ ၿပီးေတာ႔ ပဥၥမုတၱ ေလာင္းတယ္ ကြဲ႔ ၊ ဘာတုန္း ပဥၥမုတၱဆိုတာ ပဥၥဆိုတာ ငါးခု ၊ မုတၱဆိုတာက က်င္ငယ္ေရ ၊ မစင္လို႔လဲ ယူလို႔ရတယ္ကြဲ႕ ၊ အဘိုးတို႔က က်င္ငယ္နဲ႔ အဲဒီကြ်င္းထဲကို ေလာင္းပန္းထည္႔ရတယ္ ၊ ရွဲရွဲ ဆိုတဲ႔အသံေတြၿမည္တယ္ကြဲ႕ ၊ အဲဒီအခ်ိန္ကိုင္ရင္ ႏူတတ္တယ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္ အၿဖဴစြဲ သြားတယ္လို႔ ဆရာကဆိုတယ္။

မုိးလင္းေတာ႔ ဆရာက ဘုိးဘုိးတုိ႔ကို ရြာထဲက ႏြားေခ်းေတြ ကို ေတာင္းနဲ႔ က်ဳးံယူခုိင္းတယ္ ၊ ယူၿပီးအဲဒီက်င္းထဲကို ထည္႔ရတယ္ ၊ ဘိုးဘုိးတို႔ သိုက္တူးတာ လကြယ္ေန႔ ၊ ဒီေငြေတြကို ၿပန္ေဖာ္ယူတာ လဆန္း၃ရက္ေန႔လို႔မွတ္မွိတယ္ ၊ မုိးလင္းေတာ႔သိုက္တူးတဲ႔ ေနရာမွာ ဂ်ိဳင္႔ၾကီးၿဖစ္သြားတယ္ ၊ ဘာမွေတာ႔မထူးၿခားပါဘူး ေရကန္ေဟာင္းတခုလိုပါဘဲ ၊ လၿပည္႔ေန႔ထိ ဘိုးဘိုးတို႔ သင္ေပါင္းေခ်ာင္ရြာမွာ ေနခဲ႔ၾကရတယ္ ေစတီေတာ္ေလးကို ၿမသိန္းတန္လို႔ ဘြဲ႔ေပးခဲ႔ၿပီး ၊ သိုက္တူးလို႔ ဂ်ိဳင္႔ၿဖစ္သြားတဲ႔ ေနရာကို အုတ္ဖုတ္ဘုိ႔ေၿမတူးတဲ႔ က်င္းနဲ႔ စပ္ဟပ္ေပးလိုက္ၿပီး ေလးေထာင္႔သ႑ာန္ ေရကန္ေလး လုပ္ခဲ႔ ၾကတယ္။

 အ၀ိုင္းေတြ ၊ အေခ်ာင္းေတြ ၊ စမူဆာလို ေငြဒဂၤါးေတြကိုေတာ႔ ဆရာဟာ ဘိုင္နင္းၿပီး အရည္က်ိဳတယ္ ၊ ၀ါးဆစ္ဗူးေတြ ကိုေၿမမွာၿမဳတ္ၿပီး အရည္က်ိဳထားတဲ႔ ေငြေတြကို ေလာင္းထည္႔ၿပီး တစ္ေယာက္ကို စိန္ေၿပာင္းက်ည္ခြံ႔ေလာက္ရွိတဲ႔ ေငြတုံးေလးေတြ လုပ္ၿပီးယူခဲ႔ၾကတယ္ ၊ လကြယ္ေန႔ မွာေစတီေတာ္ကို ထီးေတာ္တင္ခဲ႔ၿပီး ၊ သိုက္မွာရွိတဲ႔ မကြ်တ္မလြတ္ေတြကို အမွ်အတန္းေပးေ၀တယ္ ၊ ဘုိးဘိုးတို႔ ရဲ႕ေ၀စုထဲက သဒၶါသေလာက္ အလွဴအတန္းၿပဳဖို႔ ဆရာကတုိက္တြန္းခဲ႔တယ္ ၊ ေနာက္လၿပည္႔ေက်ာ္ ၂ရက္ေန႔ေလာက္ ထင္ပါတယ္ ၊ ဘိုးဘိုးတုို႔ေတြ အဲဒီသင္ေပါင္းေခ်ာင္ရြာေက်ာင္းမွာ ဆရာနဲ႔တကြ အလွဴအတန္းလုပ္ၿပီး ၿပန္လာခဲ႔ၾကတယ္။

 ေနာက္ဘိုးဘိုး ရန္ကုန္ေရာက္ ေမာ္လၿမိဳက္ေရာက္ ၿဖစ္ေနတုန္း ၊ ဆရာနဲ႔ေတြ႔ၿပီး ဆရာက ဒီေစတီေတာ္ေလးကို မင္းတသက္၀တ္တစ္ခုလို လုပ္ၿပီးလွဴဒါန္းခုိင္းတယ္ ၊ အဲဒီသိုက္ကိုဘုိးဘိုးတုိ႔နဲ႕ သြားတူးခဲ႔တဲ႔ ရဲေဘာ္ရဲဘက္ေတြဟာ တခ်ိဳ႕က ဆုံးၿပီး တခ်ိဳ႕က ေငြေရးေၾကးေရး ခ်ိဳ႕တဲ႔ၾကတယ္လုိ႕ ဆရာကေၿပာတယ္ကြယ္၊ ဒါေၾကာင္႔ဘိုးဘိုးဟာ ဒီဘုရားေလးကို ကိုယ္တုိင္ေရာ လူၾကံဳနဲ႕ေရာ ၊ လွဴဒါန္း ေနတာ ေပါ႔ကြယ္ ………။

 ဘိုးဘိုးဟာ သူၾကံဳေတြ႕ခဲ႔ရတဲ႔ အေတြ႔အၾကံဳေတြကုိ ေဖာက္သည္ခ်ၿပီး ေမာလာလို႔လား ၊ အတိက္ကိုၿပန္သတိရလာလို႔လား ၊ ကြ်န္ေတာ္မေၿပာတတ္ပါ ၊ ရီေ၀ေငးေမာတဲ႔ သူ႔အၾကည္႔ေတြကို ကြ်န္ေတာ္သတိထားလိုက္မွိပါတယ္ ၊ ကြ်န္ေတာ္လဲ အဘိုးရဲ႕ ပုံၿပင္ေလးေတြ နားေထာင္ရင္း ၊ အိပ္ခ်င္ၿပီဘိုးဘိုးလို႔ ေၿပာဆုိၿပီး ဘုိးဘိုးကို ကန္ေတာ႔ၿပီး ကြ်န္ေတာ္အခန္းထဲကို ကြ်န္ေတာ္ၿပန္လာခဲ႔ပါတယ္ ၊ မွတ္မွတ္ရရ ကြ်န္ေတာ္ အဲဒီညက ၿမသိန္းတန္ ေစတီေလးကို မေရာက္ဖူးပါဘဲနဲ႔ ၊ အိပ္မက္မက္ပါတယ္ ၊ ေနာက္၃ႏွစ္ေလာက္ ၾကာေတာ႔ ၊ အဲဒီေစတီေလးဆီကို ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ မိသားစုအကုန္လုံး ၊ ေရာက္ခဲ႔ၾကပါေတာ႔ တယ္ ။

စာၾကြင္း
ယခုေရးခဲ႔တဲ႔ ဥစၥာေစာင္႔နဲ႕သိုက္နန္းရွင္ဟာ စိတ္ကူးယဥ္ေရးသားထားတာ မဟုတ္ပါ ၂၀၀၉ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၅ရက္ေန႔က ကြယ္လြန္သြားခဲ႔ၿပီၿဖစ္တဲ႔ အသက္၉၄ႏွစ္အရြယ္ ကြ်ႏု္ပ္ဘိုးဘိုးရဲ႕ ကိုယ္ေတြ႔ၿဖစ္ရပ္မ်ားၿဖစ္ပါတယ္ ၊ ေၿပာၿပတယ္ဆိုတာလဲ တခါတည္းေၿပာၿပခဲ႔တာမဟုတ္ပါ ၊ ၾကံဳသလိုေၿပာၿပ ခဲ႔တာသာၿဖစ္ပါတယ္ ၊ တခါတရံ အိပ္ယာထဲမွာ ေၿပာၿပပါတယ္ ၊ တခါတရံမွာ ေန႔လည္ပိုင္းေတြၿဖစ္ၿပီး၊ တခါတရံမွာေတာ႔ သူ႔ကိုႏွိပ္ေပးေနတဲ႔ အခ်ိန္မ်ိဳးေတြမွာ ေၿပာၿပခဲ႔ပါတယ္ ။

 ဒီၿမသိန္းတန္ေစတီေလး ဆိုတာကေတာ႔ ဧရာ၀တီတိုင္း ဖ်ာပုံခရိုင္ ၊ ေဒးဒရဲၿမိဳ႕ ၊ သင္ေပါင္းေခ်ာင္ေက်းရႊာမွာ ၊ တည္ရွိေနပါတယ္ ၊ ဒီေစတီေတာ္ ေလးကို ၊၂၀၀၆ခုႏွစ္မွာ ဘိုးဘိုးေခါင္းေဆာင္ၿပီး ၊ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔မိသားစုမ်ား ထီးေတာ္တင္လွဴ ပူေဇာ္ခဲ႔ၾကပါတယ္ ၊ အခုေတာ႔ အဲဒီသင္ေပါင္းေခ်ာင္ ၊ ေက်းရြာေလးမွာ ၊ ဘုိးဘိုးတုိ႔ ေခတ္ တုန္းကလို ဘုန္းေတာ္ၾကီး တစ္ေက်ာင္းထဲမဟုတ္ေတာ႔ဘဲ ၊ ႏွစ္ေက်ာင္းၿဖစ္သြားပါၿပီ ၊ ဒကၡိဏာရုံေက်ာင္းနဲ႕ ၊ ဥတၱရာရုံေက်ာင္းပါ ၊ တစ္ေက်ာင္းမွာ ရခိုင္ဆရာေတာ္ေတြ သီတင္းသုံးေတာ္မူၿပီး ၊ ဘိုးဘိုးတုိ႔သိုက္တူးတုန္းက ရွိခဲ႔တဲ႔ ေက်ာင္းကေတာ႔ အခုအခါ ဥတၱရာရုံလို႕ေခၚပါတယ္ ၊

ဘိုးဘိုးတုိ႔ေခတ္က ဆရာေတာ္ရဲ႕တပည္႔လို႕သိရပါတယ္ ၊ ယခု လက္ရွိဆရာေတာ္ကေတာ႔ ဗမာဆရာေတာ္ၿဖစ္ပါတယ္ ၊ ကြ်န္ေတာ္ မွတ္မွိသေလာက္ အနီးအနား၀န္းက်င္ ရြာမ်ားကေတာ႔ ၊ ကုန္းတန္းကေလးေက်းရြႊာ ၊ ၆နံပါတ္ေက်းရႊာ ၊ ေလးကုန္းေက်းရြႊာဆိုၿပီး အစဥ္လုိက္တည္ရွိပါတယ္ ၊ အဲဒီေလးကုန္း ေက်းရြာထဲမွာပင္ ၊ ဂ်ပန္ ေခတ္က တည္ေဆာက္ခဲ႔တဲ႔ တန္တရာ ဆန္စက္ၾကီးရွိပါတယ္ ၊ နံပါတ္ကေတာ႔ ၆၁၉ ပါတဲ႔ ၊ ရြာေတြအားလုံးဟာ ၊ဧရာ၀တီၿမစ္ရဲ႕ ၿမစ္လက္တက္ၾကီး တစ္ခုၿဖစ္တဲ႔ ၊ တိုးၿမစ္၏ ကမ္းနဖူး တြင္တည္ရွိေနၿပီး ၊ ေႏြအခါသမယမွာ အလြန္ေပ်ာ္ဖြယ္ရာေကာင္းၿပီး ၊ စပါးပင္နံေလး တသင္းသင္းရယ္နဲ႔ရယ္ပါ ၊

စာဖတ္ပရိတ္သတ္ထဲက တစုံတစ္ေယာက္ဟာ ၊ ထုိထုိရြာကေလးကို ေရာက္ခဲ႔မယ္ဆိုရင္ၿဖင္႔ ၊ ဥစၥာေစာင္႔နဲ႔ သိုက္နန္းရွင္အၿဖစ္အပ်က္ တကယ္ၿဖစ္ပ်က္ခဲ႔တဲ႔ေနရာေလးၿဖစ္တဲ႔ ၊ ၿမသိန္းတန္ေစတီႏွင္႔ ၄င္းနဲ႔ကပ္ရပ္က အလ်ားေပ၆၀ေက်ာ္ ၊ အနံ ၃၀ေပေလာက္ရွိတဲ႔ ေရကန္သာေလးကိုပါ ၾကည္႔ရႈခဲ႔ၿပီး ၊ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔မိသားစုရဲ႕ ကုသိုလ္ေလးကို အႏုေမာဒနာၿပဳေပးပါအုံးလို႔ ေၿပာၾကားရင္းနဲ႕ ၊ ဥစၥာေစာင္႔ႏွင္႔ သိုက္နန္းရွင္ဆိုတဲ႔ ပိုစ္႔ေလးကို နိဂုံးကမၸတ္အဆုံးသတ္ပါရေစ ၊ အားလုံးရႊင္လန္းခ်မ္းေၿမ႕ ၾကပါေစလို႔ ေငြလမင္းတို႔က ဆုေတာင္းလိုက္ပါတယ္ ၊ မဂၤလာပါခင္မ်ာ..။

ကြ်န္ေတာ္ေရးခဲ႔တာ ေတာ္ေတာ္ၾကာသြားပါၿပီး ၊ စာဖတ္သူတုိ႔ကိုညွင္းဆဲလိုလို႔မဟုတ္ပါ ၊ မွတ္ထားတဲ႔ စာအုပ္ဟာ အိမ္မွာက်န္ရစ္ေနခဲ႔လို႕ပါ ၊ မွတ္စုစာအုပ္ကို DHLနဲ႔ပို႔ခိုင္းရပါ တယ္၊ကုန္က်ေငြဟာ ၆၅ေဒၚလာၿဖစ္ပါတယ္ ၊ ကြ်န္ေတာ္၉တန္းေက်ာင္းသားေလာက္ ကတည္းက ေရးမွတ္ထား တဲ႔ ဇာမဏီလို႔ေခၚတဲ႔ ရုံးသုံးစာအုပ္ ေလးအုပ္ကို တအုပ္ထဲ ေပါင္းခ်ဳပ္ထားတဲ႔ ၊ မွတ္စုစာအုပ္ၾကီးပါ ၊ မွတ္ထားတဲ႔အေၾကာင္းအရာေတြ မ်ားသမုိ႔ ၊ ေကာင္းတာေလးေတြကို ၊ ဘေလာ႔မွာ ေရးတင္ရမယ္လို႔ ၊ မဒမ္ေငြက ဆုံးၿဖတ္ပါတယ္ ၊ မဒမ္ေငြရဲ႕ ၾသဇာအာဏာကို လုံး၀လုံး၀ မလြန္ဆန္ႏုိင္တဲ႔ သနားစရာအလြန္ေကာင္းသည္႔ မစၥတာေငြလမင္းရဲ႕ အရူးလြယ္အိတ္္ပမာ ၊ ေရးခြ်တ္မွတ္သားထားသည္႔ ၊ စာတုိေပစတခ်ိဳ႕ ကိုလဲ လာေရာက္မ်က္စိဒုကၡခံၾကပါအုံးလို႕ ၊ အဘိယာစက ၿပဳလိုက္ပါရေစလားခင္မ်ာ ..။