Wednesday, January 26, 2011

မင္းေၿပာင္းလဲခါနီး ၿဖစ္ေပၚတတ္ေသာ နိမိတ္လကၡဏာ

နိဒါန္းမဂၤလာ၊စည္ထြန္းၿဖာပိမ္႔၊ ခ်ဳပ္ခ်ာဧကရာဇ္၊ဘုန္းသစ္တတ္ၿဖိဳး၊ေစာသတုိးတို႔၊ တန္ခိုးစည္းစိမ္၊ ေရႊအိမ္ေရႊနန္း၊ စံၿမန္းစဥ္မွ၊ အနိစၥသို႔၊ ေရာက္ရလိုေသာ္၊ ထင္ေပၚနိမိတ္၊ အေၾကာင္းဟိတ္ကား။ အရိပ္ၿပန္သြား၊ ဘုရားပုထုိး၊ တန္ခိုးေရာင္ၿခည္၊ ထြက္သည္ထင္ၿမင္၊ ေကာင္းကင္ေ၀မိႈင္း၊ မုန္တိုင္းေလၿပင္း၊ ေနႏွစ္စင္းႏွင္႔၊ လမင္းတံခြန္၊ မိုးစြန္အလယ္၊ ရွစ္ၿဂိဳလ္ၾကယ္လည္း၊ မီးႏွယ္ခုိးၿပ၊ ဗ်ဂၣ စရိယာ၊ သီဟစာတုံ၊ နိယတုံမွီး၊ ေၿမၾကီးငလွ်င္၊ ေၿမၿပင္အက္ကြဲ၊ ေတာ္လဲဥကၠာ၊ အညာေရစီး၊ နတ္သမီးကမ္းၿပိဳ၊ ေန႔ကိုၾကယ္ၿမင္၊ နန္းတြင္းပ်ားစြဲ၊ ပ်ံ၀ဲလင္းတ၊ နားက်နန္းဦး၊ ဘီလူးကိုယ္ထင္၊ အၿမင္ၿပသြား၊ သားတစ္ေသြးခဲ၊ သဲသဲၿဖိဳးစြာ၊ မိုးရြာေက်ာက္ခဲ၊ ေတာင္ကြဲထက္ၿခမ္း၊ ကမ္းကို လႊမ္းၿပီး၊ ေရၾကီးထူးဆန္း၊ မကန္းလိပ္ငါး၊ ၾကီးမားေရာက္လာ၊ အိမ္ရာခဲပစ္၊ ၿမစ္ေရကမ္းဖို႔၊ ေတာင္ပို႔ေရြ႕တြား၊ နဂါးေပၚထြက္၊ ဒိႏၷက္သၾကၤန္၊ ၾကယ္ပ်ံၾကယ္ ေပ်ာက္၊ ေအာက္သို႔ေၾကြက်၊ လကိုၾကယ္ထြင္း၊ ၾကယ္ခ်င္းထိခုိက္၊ ေရွး၌စဥ္လာ၊ ၿဖစ္ဖူးရာကို၊ ရာဇ၀င္ေၾကာင္း၊ စာေဟာင္းအ ထြက္၊ သီးကုံးၿမြတ္သည္၊ ေလ႔က်တ္မွတ္ကုန္ ရာသတည္း။
ဟူ၍ မင္းေၿပာင္းမင္းလဲ ၿဖစ္ေပၚခါနီးတြင္ နိမိတ္လကၡဏာမ်ားကို ေရွးပညာရွိၾကီးမ်ား စပ္ဆိုသီကုံး ထားခဲ႔ၾကပါသည္၊ ၿပည္ရြာပ်က္တာ မင္းေၿပာင္းမင္းလဲ ၿဖစ္တာေတြဟာ တခုနဲ႔တခုစပ္စပ္မႈရွိ ၾက တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္၊ တုိင္းၿပည္အုပ္ခ်ဳပ္တဲ႔ မင္းတခုခုၿဖစ္ၿပန္ရင္ ၿပည္ရြာမွာ တခုခုၿဖစ္တတ္သလို ၿပည္ရြာမၿငိမ္မ၀ပ္ ၿဖစ္တဲ႔အခါမွာလဲ တုိင္းၿပည္အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားမွာ တခုခုၿဖစ္တတ္ပါတယ္၊ ရတုပုိဒ္ ပါ အဓိပၸါယ္ တခ်ိဳ႕ကို ကြ်န္ေတာ္အကုန္ နားမလည္ေပမဲ႕ နားလည္သေလာက္ေတာ႔ ခတ္ဆစ္ သေဘာမ်ိဳး ေရးသားပါ႔မယ္ ၊ မင္းေၿပာင္းမင္းလြဲ ၿဖစ္တယ္ဆုိတာ လက္ရွိတုိင္းၿပည္အုပ္ခ်ဳပ္တဲ႕ မင္းေသတာ (နတ္ရြာစံ) ၊ ဒါမွမဟုတ္ လက္ရွိမင္းထံမွ အရိုက္အရာ တုိင္းၿပည္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင္႔ အာဏာ ကို လုယူတာမ်ိဳး ၊ ေတြနဲ႕ အၾကံဳး၀င္ သက္ဆုိင္တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္ ။
မင္းေၿပာင္းေတာ႔မယ္ဆိုရင္ လက္ရွိဘုရင္ၾကီး နတ္ရြာစံကံေတာ္ကုန္ေတာ႔မယ္ ဆုိရင္ၿဖင္႔ ႏုိင္ငံ နဲ႕အ၀န္းမွာ တည္ထားကိုးကြယ္ေတာ္မူတဲ႔ ဘုရားေစတီမ်ား အရိပ္ထြက္ပါတယ္ အခုိးလြတ္ပါ တယ္ ၊ အခုိးလြတ္တယ္ဆိုတဲ႕ ေနရာမွာ ဘယ္အခ်ိန္လြတ္ရင္ ဘယ္ႏွစ္လအတြင္း ဘယ္အခ်ိန္ လြတ္ရင္ ဘယ္ႏွစ္ရက္အတြင္း စသၿဖင္႔ ေရွးပညာရွင္မ်ာ ေရးသားထားသည္႔ အမွတ္အသား ေတြက စပ္ဆိုထားတဲ႔ လကၤာပါ။ ဦးကုလားရဲ႕ မွန္နန္းရာဇ၀င္ မွာ ဘယ္မင္းေသတုန္းက ဘယ္ဘုရားအရိပ္ထြက္တယ္ ၊ ဘယ္ဘုရား အခုိးလြတ္တယ္နဲ႕ တခမ္းတနား ေရးသားေဖာ္ၿပထား တာကို မွန္းနန္းရာဇ၀င္မွာ  ဖက္မွတ္ဖူးပါတယ္။
ေကာင္းကင္ေ၀မိႈင္း၊ မုန္တိုင္းေလၿပင္း၊ ေနႏွစ္စင္းႏွင္႔၊ ဟူေသာ အဓိပၸါ့ယ္ကေတာ႔ ေကာင္းကင္တခုလုံး ေ၀မိႈင္းေနတတ္သလို မုန္တိုင္းအခ်ိန္ အခါမဟုတ္ က်ေရာက္မဟုတ္က်ၿခင္း ၊ ေလၿပင္းတုိင္းၿခင္း ေနႏွစ္စင္းထြက္သေလာက္ ပူၿပင္းခါ ရာ သီဥတုေဖာက္ၿပန္ၿခင္းတို႔ကို ဆိုလို ပါတယ္။

 လမင္းတံခြန္၊ မိုးစြန္အလယ္၊ ရွစ္ၿဂိဳလ္ၾကယ္လည္း၊ မီးႏွယ္ခုိးၿပ၊ ဗ်ဂၣ စရိယာ၊ သီဟစာတုံ၊ နိယတုံမွီး၊ ဆိုတဲ႔အဓိပၸါယ္ကေတာ႔ တနဂၤေႏြၿဂိဳလ္ ၊ တနလာၤၿဂိဳလ္ ၊ အဂၤါၿဂဳိလ္ ၊ ၾကာသပေတး ၿဂိဳလ္ ၊ ေသာၾကာၿဂိဳလ္ ၊ စေနၿဂိဳလ္ ၊ စန္းၿဂိဳလ္ စေသာ ၿဂိဳလ္၈ခုဟာ သြားရိုးသြားစဥ္လည္ပတ္ သလိုမဟုတ္ဘဲ ၊ ခုန္သြားတာမ်ိဳး ၊ ေရွ႕သြားမလိုလိုနဲ႕ ေနာက္ၿပန္သြားတာမ်ိဳး ၊ ေရွ႕မသြားေနာက္ မသြားဘဲနဲ႕ ၊ ဘာ၀တခုမွာ ရပ္တန္႔ေနတာမ်ိဳးကိုဆုိလိုပါတယ္။
ေၿမၾကီးငလွ်င္၊ ေၿမၿပင္အက္ကြဲ၊ ေတာ္လဲဥကၠာ၊ ဆိုတဲ႔အဓိပၸါယ္ကေတာ႔ ေၿမငလွ်င္လႈတ္တတ္ပါ တတ္ပါတယ္ ၊  ေၿမၾကီးေတြ အက္ကြဲတတ္ပါတယ္ မုိးရာသီမ်ိဳးမွာ အက္ကြဲတာမ်ိဳးပါ ေတာ္လဲ တယ္ဆိုတာကေတာ႔ ေလတိုက္သံလိုလို ကမ္းၿပိဳသံလိုလို အသံမ်ိဳးကို ညၾကီးအခ်ိန္မေတာ္ ၾကားေနရ တတ္ တာမ်ိဳးပါ။
 အညာေရစီး၊ နတ္သမီးကမ္းၿပိဳ၊ ဆုိတာမ်ိဳးကေတာ႔ အထက္အညာေဒသမွာ ေရဟာ တဖက္ကို သာစီးဆင္းပါတယ္ ၊ အတတ္အက်မရွိပါဘူး ေအာက္ၿမန္မာၿပည္ တ၀န္းမွာသာ ေရတတ္ၿခင္း ေရ က်ၿခင္းဆိုတာရွိပါတယ္ ၊ မင္းေၿပာင္းမင္းလႊဲၿဖစ္ေတာ႔မယ္ဆိုရင္ေတာ႔ အစုန္အဆန္ဆိုၿပီး အထက္ အညာေတြေဒသ ေတြမွာ ၿဖစ္လာပါတယ္ ။
 ေန႔ကိုၾကယ္ၿမင္၊ ဆုိတာကေတာ႔ ၾကယ္ဆုိတာ ညပိုင္းသာ ၿမင္ရစၿမဲၿဖစ္ေပမဲဲ႕ ေန႔ခင္ေၾကာင္ ေတာင္ၾကီးေတာင္ ၾကယ္ေတြအလုံးေရ တြက္လုိ႔ရေအာင္ ၿမင္ေနရမယ္လို႕ဆုိလိုပါတယ္။
နန္းတြင္းပ်ားစြဲ၊ ပ်ံ၀ဲလင္းတ၊ နားက်နန္းဦး၊ ဘီလူးကိုယ္ထင္၊ အၿမင္ၿပသြား၊ ဆိုတာကေတာ႔ ပ်ားဆုိ တာ အိမ္တုိ႔ ေက်ာင္းတုိ႔ နန္းတြင္းစတဲ႔ ဆြဲလို႕ရတဲ႕ေနရာတိုင္း ဆြဲပါတယ္ ၊ သို႕ေသာ္မစြဲသင္႔တဲ႕ ေနရာေတြမွာ စြဲေနတာမ်ိဳးကိုဆုိလိုတာပါ ၊ လင္းတလဲထုိ႔အတူပါ လင္းတဆိုတာ အိမ္တို႔ ေက်ာင္းတုိ႔မွာ မနားေကာင္းမွာ ၊ နားလာမယ္ဆုိရင္ေတာ႔ အေၿပာင္းအလဲၿဖစ္တတ္ပါတယ္ ၊ ဘိုး ေတာ္ဘုရားလက္ထက္ေတာ္အခါက နန္းဦးစမုတ္မွာ လင္းတနားလို႔ အယူေတာ္မဂၤလာဦးႏုိးကို နိမိတ္ေကာက္ခုိင္းေတာ႔ အမ်ိဳးသမီးကညာ ၁၁ရက္အတြင္း ဆက္သပါမယ္လို႔ ၊ ေလွ်ာက္ထားဘူး ေၾကာင္း အယူေတာ္မဂၤလာေလွ်ာက္ထုံးမွာ မွတ္သားဖူးပါတယ္ ၊ ဒါေၾကာင္႔ မနားသင္႔တဲ႕ေနရာ မွာ နားတာကိုသာ ဆုိလိုတာၿဖစ္ပါတယ္ ၊ ဘီလွဴးကိုယ္ထင္ ဆိုတာကေတာ႔ နန္းေတာ္စမုတ္ မုတ္ဦး ေလွကားဦးတုိ႕မွာ ထုလုပ္ထားတဲ႔ ပန္းပုရုပ္လုံး ဘီးလူးၾကီးမ်ား အသက္၀င္တာမ်ိဳး ၿမိဳ႕တြင္းရြာတြင္း မွာ ရွိတဲ႔ ၿမိဳ႕ေစာင္႔နယ္ေစာင္႔ ဘီလူးၾကီး ေတြကိုယ္ထင္ၿပတာကိုဆိုလိုပါတယ္ ၊ ပုဂံေခတ္က ပုပၸါးေရာက္ေစာရဟန္းမင္း နန္းတတ္စဥ္ ၊ တုိင္းၿပည္တြင္း မင္းေလာင္းေပၚတယ္လို႔ သတင္းၾကားလို႕ နန္းဦးေလသာၿပတင္းမွာ ထြက္ၾကည္႔ေနတုန္း နန္းဦးစမုတ္က ဘီလူးအသက္၀င္ ၿပီး ပုပၸါးေရာက္ေစာရဟန္းမင္းကို တင္းပုတ္နဲ႕ထုသတ္ခဲ႕တယ္လို႕ ပုဂံရာဇ၀င္မွာ အထင္ရွားဆုိပါ တယ္။
 သားတစ္ေသြးခဲ၊ သဲသဲၿဖိဳးစြာ၊ မိုးရြာေက်ာက္ခဲ၊ ဆိုတာကေတာ႔ မုိးဟာေရမပါဘဲ သားတစ္ေတြ ေသြးခဲေတြ ၊ ေက်ာက္ခဲမုိးရြာတာေတြကို ဆုိလိုတာပါ ။
 ေတာင္ကြဲထက္ၿခမ္း၊ ကမ္းကို လႊမ္းၿပီး၊ ေရၾကီးထူးဆန္း၊ မကန္းလိပ္ငါး၊ ၾကီးမားေရာက္လာ၊ ဆိုတဲ႔ သေဘာကေတာ႔ ေတာင္ေတြၿပိဳက်တာ ၊ ေရေတြၾကီးတာ ေရၾကီးတဲ႕အထဲ မကန္းေတြ ငါးၾကီး လိပ္ၾကီးေတြပါလာတာ ေပၚတာကိုဆုိလိုတာပါ ။
အိမ္ရာခဲပစ္၊ ၿမစ္ေရကမ္းဖို႔၊ ေတာင္ပို႔ေရြ႕တြား၊ နဂါးေပၚထြက္၊ ဒိႏၷက္သၾကၤန္၊ ဆိုတာေတြကေတာ႔ အိမ္ေတြကို ခဲက်တာ ၊ ၿမစ္ေရေတြက အခ်ိန္ၿပည္႔ ကမ္းကိုေက်ာ္ေနတာ ၊ ၿခေတာင္ပို႕ ၿပေတာင္ ပို႕ေတြ ေနရာေရြ႕လွ်ားတာ ၊ ေကာင္းကင္မွာ နဂါးေငြ႕တန္းေတြ ေပၚတာ ၊ မက်သင္႔တဲ႕ ေန႔ရက္ ေတြမွာ သၾကၤန္က်တာေတြကို ဆုိလိုပါတယ္ ။
 ၾကယ္ပ်ံၾကယ္ ေပ်ာက္၊ ေအာက္သို႔ေၾကြက်၊ လကိုၾကယ္ထြင္း၊ ၾကယ္ခ်င္းထိခုိက္၊ ဆိုတာကေတာ႔ ၾကယ္ေတြ မလုိအပ္ဘဲ ပိုမိုေၾကြက်တာ ၊ ရွိသင္႔တဲ႔အရပ္ေဒသမွာ ၾကယ္ေတြက်ည္ေတြမရွိတာ ၊ လကိုၾကယ္ထြင္းဆိုတာက ေတာ႔ လထဲကိုၾကယ္ေတြ၀င္တာ ၊ သူ႕လမ္းေၾကာင္းနဲ႕သူသြားေနတဲ႕ ၾကယ္ေတြ က်ည္ေတြဟာ ကိုယ္႔လမ္းေၾကာင္းနဲ႕ကိုယ္မသြားဘဲ ပူးသြားတာ အခ်င္းခ်င္းတုိက္မွိတာ ေတြကို ဆိုလိုတာ ၊ အခုတင္ၿပခဲ႕တဲ႕ လကၤာၾကီးဟာ ၿဖစ္တတ္တဲ႔ အေၾကာင္းရာေတြကို နိဒါန္း မွ် သာရွိပါေသးတယ္ ၊ အထက္ပါကိစၥေတြအားလုံးဟာ မင္းေၿပာင္းမင္းလႊဲၿဖစ္ရင္ ၿဖစ္ေပၚတတ္တဲ႔ နိ မိတ္လကၡဏာ ေတြသာၿဖစ္ပါတယ္ ၊ ဒါေတြၿဖစ္တုိင္းေတာ႔ မင္းေၿပာင္းမင္းလႊဲၿဖစ္တတ္ တာ မ်ိဳးမဟုတ္ပါ ဆုိလိုတာက အထက္ပါအေၾကာင္းရာေတြကုိ မၿဖစ္သင္႔တဲ႕ေနရာမွာ ၿဖစ္မွသာလွ်င္ မင္းေၿပာင္းမင္း လႊဲ ၿဖစ္တာၿဖစ္ပါေၾကာင္း သိသမွ်ေဖာက္သယ္ခ်လိုက္ရပါတယ္ ၊ အထက္ပါ အေၾကာင္းရာမ်ားရဲ႕ အက်ယ္ ကို ေနာက္ပို႕စ္ေတြမွာ ဆက္လက္ေရးသားပါ႕မယ္
ဘေလာ႔စာရႈသူမ်ား စာေပဗဟုသုတ ကုံလုံၾကြယ္၀ၾကပါေစေၾကာင္း ေငြလမင္းတုိ႔က ဆုေတာင္း လိုက္ ပါတယ္ ခင္မ်ာ၊ ရႊင္လန္းခ်မ္းေၿမ႕ၾကပါေစ။

4 comments:

ေဒါင္းမင္း said...

အလြန္ကိုဗဟုသုတရစရာေတြျဖစ္တဲ့အတြက္
ကူးယူသိမ္းဆည္းသြားပါေႀကာင္း။
ခင္မင္ရင္းႏွီးစြာျဖင့္
ေဒါင္းမင္း

ေခ်ာ(အစိမ္းေရာင္လြင္ျပင္) said...

ဟမ္
ဘယ္မင္းေျပာင္းခါနီးျပီလဲ
လက္တို႕ဦးေနာ္ သိေနရာင္

မိုးယံ said...

ဒီဘက္မွာ ေျပာင္းရိပ္သန္းၿပီး ဟို တစ္ဖက္မွာ ေသနမိတ္ ျဖန္းေနတယ္..

noblemoe said...

အသဲနွလံုးရွိျပီးစာနာတတ္တဲ့သူေျပာင္းပါေစ...


သာယာခ်မ္းေျမ့ပါေစရွင္း
မိုး