Wednesday, April 13, 2011

အတာစားၿခင္း

"အတာ"ဟူသည္ ေလာကီ အလုိ ဒဏ္သင့္ျခင္း ျဖစ္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ "အႏၱ”အဆုံး ဟူေသာပါဠိပုဒ္မွ "အတာ" ျဖစ္လာသည္ဟုလည္း ၾကံဆၾကၿပီး၊ ယင္းအလုိ အားျဖင့္ "အတာ" ဟူသည္ " ႏွစ္ တႏွစ္ ၏ ေနာက္ဆုံး ကာလ၊  ေနာက္ဆုံးရက္ အက်ပုိင္း ကာလ" ကုိ ဆုိလုိၿပီး "အတာရက္"မွာ သၾကၤန္ အတက္ ရက္ကိုေခၚဆုိသည္ဟု မွတ္သားဖူးပါသည္။


အတာစား သည္ဟူသည္ ႏွစ္တႏွစ္၏ေနာက္ဆုံး ရက္ၿဖစ္ေသာ၊ သၾကၤန္အတက္ရက္ႏွင့္ မိမိတို႔၏ေမြးေန႔ တုိက္ဆုိင္သူမ်ားသည္ "အတာစား"သူမ်ားဟု အစဥ္အလာအားၿဖစ္႔ ေခၚေ၀ၚၾက ၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။


ၿမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၂ခုႏွစ္၊ ေႏွာင္းတံခူးလဆန္း၁၃-ရက္ ၊ ခရစ္ႏွစ္ ၂၀၁၁ခု၊ဧၿပီလ ၁၆ရက္၊ စေနေန႔ ၿမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ည၇နာရီ ၊ ၄၅မိနစ္၊ ၃၁စကၠန္႔တြင္ အတာတတ္သၿဖင္႔ ၊ စေနသားသမီးမ်ား အတာသင္႔ပါသည္။ ထုိကဲ႔သို႕ အတာသင္႔ေသာေၾကာင္႔ အတာသင္႔ေသာ ေန႔နံသားမ်ားသည္ ၊ အတာစားၿခင္းအမႈ႔ကို ၿပဳလုပ္ရပါသည္။

"အတာစား" ဟူသည္ အတာတက္ခ်ိန္မွာ ေကာင္းမြန္သန့္ရွင္းစြာ၀တ္စားဆင္ယင္လွ်က္ အေနာက္ေတာင္ အရပ္သုိ့ မ်က္ႏွာမူကာပူေဇာ္ရုိေသ ထုိက္သူမ်ားကုိ လွဴဖြယ္ ပစၥည္းတုိ့ျဖင္ ဆက္ကပ္ ပူေဇာ္ျခင္းကုိ ဆုိလုိပါသည္။

၂၀၁၁ခုႏွစ္ သၾကၤန္စာတြင္ အတာစားပုံကို ဤကဲ႔သုိ႔ေတြ႕ၿမင္ႏိုင္ပါသည္၊"အတာသင့္ေသာ စေနသားသမီးတုိ့သည္ အတာ တက္ေသာ အခ်ိန္၌ ရတနာ ၇ ပါးျဖင့္ ဆင္ယင္၍ ျမတ္ေသာေနရာမွ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ ရတနာ သုံးပါး၊ မိဘဘုိးဘြား၊ ဆရာသမား၊ ျဗဟၼာ သိၾကား၊ စတုေလာက ပါလ သမၼာေဒ၀ နတ္ေကာင္း နတ္ျမတ္တုိ့အား မိမိတုိ့ ဆႏၵရွိေသာ ၀တၳဳ ပစၥည္းတုိ့ျဖင့္ လွဴဒါန္း ပူေဇာ္ပသ၍ တိထီေျမခံ တနဂၤေႏြ၏ ျဂဟဇာပြင့္ရာ အရပ္ျဖစ္ေသာ အေနာက္ေတာင္ အရပ္သုိ့ မ်က္ႏွာမူျပီးလွ်င္ အတာ စားကုန္ ရာသည္။"အတာစားလုိက္သည့္အတြက္ စေနသား သမီးမ်ားသည္ တႏွစ္လုံး လုိအင္ဆႏၵ ျပည့္၀ လာႏုိင္ၿပီး။ အေႏွာင့္ အယွက္ ကင္းခါ ။ေကာင္းက်ဳိး ခ်မ္းသာ မဂၤလာသုခ အေပါင္းတုိ့ ျပည့္၀ လာႏုိင္ေၾကာင္း ၂၀၁၁ သၾကၤန္စာတြင္ ေဖာ္ျပပါ အတုိင္းေရးသားထားသည္ကို ေတြ႔ၿမင္ရ ပါသည္။ "အတာစားျခင္း၏အက်ဳိးကား----- အတာပုည၊ ကုသလကုိ၊ ျပဳၾက ကုန္ေသာ၊ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးတုိ့သည္ "အတာကမၼံ ကေရာႏၱႆ မဟာေဘာဂံ မဟာသုခံ မဟပၹလံ စတုဒၵိသံ ေ၀ရီ ေဇယ်သုမဂၤလံ" ဟု ပေသနဒီ ေကာသလ မင္းၾကီးအား ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူ သည္ကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ ထုိက့ဲသုိ့ ရတနာ သုံးပါး စသည္တုိ့အား လွဴဒါန္း ပူေဇာ္ၾကေသာ သူတုိ့ သည္ ေကာင္းက်ဳိး ခ်မ္းသာ မဂၤလာ တရား ျပန့္ပြား တုိးတက္ ျပည့္စုံ ကုန္ ရာသည္။"

(သၾကၤန္စာတြင္ အတာစားသည့္ အတြက္ ေကာင္းက်ဳိး ျပဳပုံမ်ားကုိ ျမတ္စြာ ဘုရားရွင္က ေကာသလ မင္းၾကီးအား ကုိယ္ေတာ္တုိင္ ေဟာေတာ္ မူခ့ဲေလဟန္ ေရးသားထား ေသာ္လည္း ေကာသလ သံယုတ္ စေသာ ခုိင္ခံ့ေသာ နိကာယ္ ပါဠိေတာ္ၾကီး မ်ား၌ မလာရွိေၾကာင္း သိရပါ သည္။မဂၤလသုတ္ေတာ္ႏွင့္အညီ ရတနာသံုးပါး၊ မိဘဘုိးဘြား ဆရာ သမား၊ သူေတာ္ေကာင္း မ်ားကုိ ရုိေသျခင္း၊ ေပးလွဴျခင္း စသည္တုိ့မွာ ကုသုိလ္ႏွင့္ တြဲေနေသာ မဂၤလာ တရားေတာ္မ်ား ျဖစ္သည့္ အတြက္ အျပစ္ကင္း၍ ျပဳသင့္ ျပဳထုိက္ေသာ အရာမ်ား ျဖစ္ပါသည္။)

စာၾကြင္း…..။
ယခုႏွစ္ သၾကၤန္မႇာ စေနေန႔ အတာစားမႇာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ စေနေန႔ ေမြးဖြားသူေတြကေတာ့ အတက္ေန႔ ေန႔လယ္ ၁၁ နာရီ ၄၅ မိနစ္မႇာ အေရႇ႕ေျမာက္အရပ္မႇာ သီဟိုဠ္ညြန္႔ခင္း၊ အုန္းညြန္႔ ကိုကိုင္၊ အေနာက္ေတာင္အရပ္ဘက္ မ်က္ႏႇာမူၿပီး ေခါင္းေဆး မဂၤလာ ျပဳလုပ္ရပါမယ္။

ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၃ ခုႏႇစ္ အတြင္းမႇာ ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္နဲ႔ ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္တို႔ အားေကာင္းစြာ ရပ္တည္တဲ့အတြက္ စီးပြားေရးက႑မႇာ အမ်ားၾကီး တိုးတက္ႏိုင္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ပညာေရးနဲ႔ က်န္းမာေရးက႑တို႔မႇာ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေစႏိုင္မႈကို ကိုယ္ စားျပဳတဲ့ ေသာၾကာၿဂိဳဟ္နဲ႔ စေနၿဂိဳဟ္က လည္း အားေကာင္းေနပါတယ္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ ဟိုတယ္၊ မိုတယ္၊ ေဆာက္လုပ္ ေရးနဲ႔ သယ္ ယူပို႔ေဆာင္ေရး က႑ေတြမႇာ ထူးထူးျခားျခား ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါတယ္။

အခုလာမယ့္ ဧၿပီလ အတြင္းနဲ႔ ဒီဇင္ဘာလတို႔မႇာ ၀န္ထမ္းေတြနဲ့ ပတ္သက္တဲ့ အက်ဳိးခံစားခြင့္ အေျခအေနသစ္ေတြ ေပၚႏိုင္ပါတယ္။ ဧၿပီလ ၁၉ ရက္ကေန ေမလ ၂၀ ရက္ အတြင္းမႇာ တစ္ႏႇစ္တာ ကာလလံုးရဲ့ ေရႊေစ်းႏႈန္း အျမင့္မားဆံုး ေရာက္ရႇိႏိုင္ၿပီး  အဲဒီကာလေနာက္ ပိုင္းကစၿပီး ေရႊေစ်းႏႈန္း က်ႏိုင္တာေၾကာင့္ တစ္ႏႇစ္ပတ္လံုးမႇာ ေ႐ႊလုပ္ငန္းရႇင္ေတြ နစ္နာမႈ ျဖစ္ႏိုင္ပါ တယ္။၂၀၁၁ ခုႏႇစ္ ဒီဇင္ဘာလနဲ႔ ၂၀၁၂ ခုႏႇစ္ မတ္လတို႔မႇာ သယံဇာတ တူးေဖာ္ေတြ႕ ရႇိမႈေတြ ျဖစ္ႏိုင္ပါေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္ နကၡတၱေ၀ဒအဖြဲ႔အခ်ဳပ္မွ ထုတ္ၿပန္ေက်ညာ ထားပါသည္။

စာရႈ႕သူအေပါင္း ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ၿဖာ က်မ္းမာခ်မ္းသာပါေစေၾကာင္း ေငြလမင္းတို႕က ဆုမြန္ေတာင္း လိုက္ပါတယ္ ၊ ရႊင္လန္းခ်မ္းေၿမ႕ၾကပါေစခင္မ်ာ။

9 comments:

crystal said...

အိမ္ဦးနတ္အတြက္ လာဖတ္သြားပါတယ္ရွင္။ ေက်းဇူး။

မိုးယံ (လူသားအားလံုးအတြက္) said...

အိုး...အားလံုးကို ရႈပ္ေနတာပဲ.. အတာမစားခ်င္ဘူးကြယ္... သတ္သတ္လြတ္ျဖစ္ေအာင္ ဘီယာပဲ ေသာက္ၾကတာေပါ့..ေနာ

Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! said...

မမေရ အတာစားၿခင္း အေၾကာင္းေလး သိခြင့္ရလို႕ ေက်းဇူးပါမမ.. မဂၤလာရွိေသာနွစ္သစ္ေလး ၿဖစ္ပါေစမမ။

ေစာ(အဝါေရာင္ေျမ) said...

အင္း သယံဇာတ ကေတာ့ အနုလား၊ အက်က္လားဟင္
:P

ေစာ(အဝါေရာင္ေျမ) said...

အင္း ေရႊေစ်းက်မွ ဝယ္ေတာ့မယ္
အင္း အတာစားလိုက္လို ့ ကုန္သြားတာလား မသိ :D

အျဖဴေရာင္နတ္သမီး said...

ဒီႏွစ္အတာစားတဲ႔ထဲ ကိုယ္လို႕မပါဘူး..
ေရကစားမယ္..
((((ဗြမ္းးးး))))(((((ဗြမ္းးး))))
ရႊဲေအာင္ကို ပက္ၿပီး ေၿပးၿပီဗ်ိဳ႕....
ဟိ..

ညိမ္းႏိုင္ said...

အဲ.....ကၽြန္ေတာ္လည္း စေနသားပဲဗ်....စားဦးမွပဲ......
အတာေျပာပါတယ္....:))))
စကားမစပ္....ေရနဲ့ပက္သဗ်ိုးးးးးးးးးးးးးး

ကိုေဇာ္ said...

အတာ စားရတာလည္း သိပ္ေတာ့ မလြယ္ဘူးဗ် ေနာ့ . . .

ဒါနဲ႔ စကားမစပ္ . . ဗြမ္း . . ဝုန္း . .

SHWE ZIN U said...

စာေလးလာဖတ္သြားပါတယ္

ေပ်ာ္ရႊင္စရာ ႏွစ္ကူးျဖစ္ပါေစ

ခင္မင္စြာျဖင္႔
ေရႊစင္ဦး